وضع تعلیمی در افغانستان و همکاری های @وامن انکس با مکتب های افغانی

Posted on at


تعلــــیم یکی از زیــــــربناهای  بسیار مهم و حیاتی یک کشور در پهلوی زیربناهای اساسی دیگر چون اقتصاد و سایر زیربناهاست که کشورهای جهان به این مسله توجه ی خاصی را مبذول داشته اند و درک کرده اند که توجه به وضع تعلیمی در کشور شان در اصل سرمایه گذاری برای فرداهای خود و کشورشان است. می توان ادعا کرد که بهبودی وضع تعلیمی و سرمایه گذاری در این راستا به طور مستقیم ریشه در توسعه ی اقتصادی کشور دارد، زیرا متعالی شدن وضع تعلیمی باعث باور شدن  آینده سازان کشور و در نهایت رفاه اجتماعی را باعث می شود


.


اما وضع تعلیمی در یک دهه ی گذشته در کشور ما چگونه بود ؟


وضع تعلیمی در افغانستان عزیز بعد از سقوط رژیم طالبان تا حال چنگی به دل نمی زند. اگر از ولایت ها شروع کنیم؛ بنابرین در ذهنم همین تجسم می شود که مکتب ها سوختانده شد، دختران از رفتن به مکتب منع شدند و در مکتب هایی که باز بود، بسته شد و یا هم درس نبود، اگر درس هم بود کتاب نبود و اگر کتاب بود، استاد نبود و اگر استاد بود متاسفانه لایق و شایسته نبود. در کل وضعیت مکتب ها در ولایت های کشور بسیار خراب بود و در حال حاضر نیز تغییر جندانی نکرده است و اصلاحات سطحی نیز اصلا قابل ملاحظه نیست؛ فقط چند مکتب اعمار شده است و تغییر هایی از همین قماش که جوابگوی بهبودی وضع تعلیمی نیست؛ یعنی درست شدن وضع تعلیمی در کشور ما متقاضی تلاش ها و از خود گذری های بیش از این است.


از جمله ی این مشکل ها در گذشته این بود که کتاب های درسی در بازارها فروخته میشد و شاگردان بیچاره اصلا کتاب هایشان تکمیل نبود که این مشکل شکر خدا در چند سال گذشته بهبود یافته است و حکومت اقدام جدی در این راه کرد


.


!.................. در کابل


کابل که پایتخت این سرزمین است و توقع مردم کشور و  جهانیان بیشتر از هرجا، از مرکز کشور می باشد ولی متاسفانه معظل های فرا راه تعلیم متعلمان مرکز کشور مشابهت هایی با ولایت ها دارد ، تنها مزیتش بلند بودن ظرفیت معلمان است آن هم به نسبت نه چندان عالی . خوب، نمی توان بعضی از مشکل ها را ذکر کرد، اما مشکل ها در گذشته بوده و است ، فقط اندکی از گره ها باز شده است، هنوز باید زیاد کار کرد.


!.................... و اما امروز


طی چند سال اخیر چندین مرتبه کتاب های درسی تعویض شد و جای آنرا کتاب های نو با تغییر های چشم گیری گرفت، البته این موضوع جای بسا خورسندی است که ما نیز با معیار های منطقه نصاب و ممد تعلیمی داریم، اما  در این اواخر اکثر ما شاهدیم که کتاب های جدید مشکل هایی را برای شاگردان به بار آورده است. با آنکه وزارت محترم معارف سیمینار های ارتقای ظرفیت را انگشت شمار دایر کرده است ولی با آن هم ممد واقع نشده است؛ زیرا معلمان با کتاب های جدید نامانوس اند و حتا دیده شده است که در کابل این کتاب از  ظرفیت بعضی از معلمان بالاتر است که این موضوع باعث شده است استادان بعضی از قسمت های کتاب را به شاگردان واگذار کند زیر عنوان کار خانگی و یا هم از آن به نحوی چشم پوشی کند. بنابرین در مرکز وقتی که وضع تعلیمی به این گونه است ، وای به حالت ولایت ها.اما در کل امیداواریم به این که اصلاحات حتما در سطح تعلیم و بخش های دیگر رخ می دهد، زیرا هستند که کسانی که می خواهند وضع مکتب ها به هر گونه ی ممکن بهبود یابد از جمله وامـــــــــــن انکس و فیلم انکس در افغانستان


.


وامن انکس که در راس آن بانو رویا محبوب است از مدتی به این سو توانسته است که به تعداد 10 مکتب  دخترانه شهر هرات را تحت پوشش قرار بدهد و با ساختن صنفهای ویژه برای استقاده از فن آوری معلوماتی (  I T  ) برای مکتب های دخترانه توانسته است که دختران و خانم های افغان را به دنیای مجازی وصل کرده است.شاگردان این مکتب ها بر علاوه ی استقاده از انترنت می توانند که توسط نویسندگی و شامل شدن در سایت انترنتی فیلم انکس در آمد قابل ملاظه ای داشته باشند که این خود خدمت شایانی در عرصه ی تعلیم و تربیه است. امروزه متعلمان همین مکتب ها که همه دختران هستند می توانند که توسط دنیای مجازی به سراسر دنیای واقعی وصل شوند و انترنت بهترین کمک کننده ی آنها است تا بتوانند چیز هایی را که می آموزند درباره اش به وطور مفصل در انتـــــرنت جستجو کنند.همچنان وامن انکس توانست که به همین دختران فیلم نامه نویسی را آموزش بدهد که خیلی ها موفق بود است . شایان ذکر است که وامن انکس تصمیم دارد که نظیر همین برنامه  ها را در کابل و سایر نقطه های کشور تطبیق کند که این باعث تشویق نهاد های دیگر که در عرصه ی تعلیم و تربیه و آموزش دیجیتلی دارد.نویسنده : فرزاد صالحی


 About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160