زن جسم کوچکی نیست...

Posted on at


 


چرا چادر ماتم بر سرت گرفته یی ای زنتو از این و آن چه کم داری؟؟؟؟ چرا شرمساری؟؟؟؟؟


مگر تو همان دختر دیروز نیستی که آرزو هایی در دل داشت و برای رسیدن به آرزو هایش


تلاش میکرد!!!!


اکنون ترا چه شده است؟؟؟ چرا در کنج اتاق نشسته یی؟؟؟


تا چه وقت ظلم؟؟ تا چه وقت حق تلفی؟؟؟ تا چه وقت ساکت ماندن؟؟ بس است!!


بلند شو و بلند صدا بزن!!!!! از این نترس که آواز بلند زن گناه دارد,آواز من و تو صدای


حق است,چرا خودت را تسلیم ظالمان کرده یی,از بقیه کرده بیشتر خودت به خودت ظلم


میکنی...بردار این چادر لعنتی سیاه را چادر سفید بپوش,رنگ سفید علامه صلح و


خوشبختی است....چادر سفید بپوش و مانند فرشته باش حیثیت من و تو از یک


فرشته کم نیست اما کجاست آن ظالمی که این را درک کند....!!!!!!!!!!


خواهرم صدای تو صدای من است و صدای من صدای تو و صدای ما صدای تمام


زنان ظلم دیده جهانپس بلند شو سر پای خودت بایست منتظر این آن نباش که شاید از تو دفاع کنند این را


بدان که آنها هم, هم جنس همان ظالمانن....


امروز دنیا بزرگ شده است جهان پیشرفت کرده است فکر نکن که مانند دیروز


اگر تو صدایت را بلند میکردی پس صدایت به گوش خودت میرسید مانند این که


بین چهار کوه ایستاده باشی!!!! نه خواهرم اگر امروز تو صدا کنی حتمآ جوابی


خواهی شنید اگر درین دنیا نشد در آن دنیا حتمآ تو پیروز خواهی بود...


چوب     خدا     صدا     ندارد.....


من یک دخترم و به دختر بودنم افتخار میکنم......


من صدایم را بلند میکنم و جوابی میخواهم.......


تا چه وقت باید بالای یک زن خشونت شود,بس نیست؟؟؟؟ ای برادر!!!! من تنهایم با صدای من و خواهرانم چیزی نمیشود تو که با من هم عقیده یی


و صدای مرا میشنوی بیا با من کمک کن و به برادرانت صدای مرا برسان.......!!!


من از طرف یک دختر خوشحالم که با مردمی آشنا شدم که به زن اهمیت میدهد


و سپاس فراوان از شرکت های {وومین انیکس} و {فیلم انیکس} دارم و همچنین


خانم {رویا محبوب} که برای پیشرفت زن قدم گذاشته است و میخواهند به من و تو


کمک کنند و صدای غم دیده مارا به جهانیان برسانند اینان به من کمک کرده اند


که سر پاهای خود بایستم و به خود افتخار کنم و به آرزو هایم برسم...سپاس


............التماس دعا.........


 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160