خیانت....

Posted on at


در دنیای کثیفی قرار داریم، دنیایی که هر کسی به فکر خودش است، دنیایی که هر کس برای به دست آوردن چیزی حاضر است دست به هر کاری بزند....


اما چرا باید اینگونه باشد؟متأسفانه باید در عصری که قرار داریم این واقعیت را مثل یک اصل برای خود بپنداریم، ای خدای مهربان تو ما را مانند یک انسان در روی زمین خلق کردی اما ببین که ما چگونه به همدیگر خیانت میکنیم و شیفته و دل باخته این دنیا شده ایم بله من به حیث یک انسان این را قبول دارم اما چه کنم که هیچ کاری از دست من ساخته نیست.


اگر به صورت دقیق به این موضوع رسیدگی کنیم دنیایی از مطالب در خودش نهفته است که تمام آن به پاشیدگی و از بین رفتن شیرازه یک شخص، یک خانواده، یک جامعه و.......ختم میشود.


خیانت را میتوانم برای شما با بیان یک مثال واضح و روشن بسازماز یک خانواده شروع میکنم. خانواده یی را در نظر بگیرید که در ابتدا مثل کانون واقعی و گرم در کنار همدیگر زندگی میکنند خانواده یی که همیشه در روی لبانشان خنده بود و از دل و جان به همدیگر صمیمیت داشتند، نام آنها در بین تمام همسایه ها و قوم زبان زد بود دست خیر داشتند و به همدیگر محبت داشتند و هیچ چیزی را از بین همدگیر پت و پنهان نمی کردند اما.........


اما ببینید که با آمدن یک شخص جدید این شیرازه به کلی از هم پاشید و جای تمام آن همه محبت را خشونت، بی احترامی، شیطانت و در نهایت خیانت گرفته است.


شخص جدیدی که به حیث یک مادر اندر وارد خانواده شد، خانواده یی که هر کس آرزوی آمدن به آن خانه را داشت، خانه یی که به مرحمت خداوند پاک از تمام چیزهای روزمره بی نیاز بود یعنی در کل احساس هیچ کمبودی در آن نمیرفت.


اما متأسفانه شخص تازه وارد به جای آنکه به گرمای کانون آن خانواده بی افزاید بدتر آن را خراب کرد و بجای آنکه بتواند تمام اعضای خانواده را از خود کند به دو دستگی و بدنامی آن خانواده پرداخت.


وجداناً اگر شما وارد خانواده یی شوید که در آن هیچ کمبودی وجود ندارد و در آن احساس آرامش کنید از جایی بیایید که همیشه ترک آرزوی آن خانواده یی که در آن بودید را داشتید برای بقای خود و ساختن یک آینده درخشان چه میکردید؟


آری همین گونه است زمانی که شیفته این دنیا شوید و بجای معنویاتی که بسیار برای یک انسان ضروری و لازم است دل باخته مال دنیا شوید تا حدی که دست به هر کاری بزنید که پول تمام هست و بودتان شود!


واقعاً شرم آور است. چرا؟ بخاطر اینکه یک انسان تا چه وقت میتواند زنده بماند و از زندگی خود چه توقعاتی دارد مبنی بر اینکه یک روزی از این دنیا رفتی است حال تصمیم با خود شماست که با افتخار و با عزت میخواهید زندگی کنید یا اینکه در فکر جمع آوری مال و ملال دنیا شوید.


در ماه محرم الحرام هستیم ماهی که اما حسین(ع) بخاطر بقای ما و شما که همان امت پیامبر گرامی ما هست برای بقای دین خود از تمام مال و زیبایی های دنیا دست شست و برای آخرت و خدای خود مبارزه کرد و در نتیجه با تمام کسایی که همراهش بود قربانی این دنیا شد و به شهادت رسید چرا این عمل صورت گرفت؟بخاطر اینکه این دنیا با هیچ کس وفا ندارد و هر آنکه با دنیا دوستی کند در واقع قبر خود را کنده و آخرت خود را خراب کرده است پس چه درسی میتوان گرفت؟


اینکه بیایید دست به دست هم داده و مانند یک انسان واقعی زندگی کنیم انسانی که در وجودش غیر از اصول خوب و نیک چیز دیگری نباشد پس بیایید که حسینی باشیم.


دست از خیانت برداریم برای بقای خود حداقل کاری در حد امام حسین که انجام داده نمیتوانیم بیاییم دست از کارهای زشت و پلید نیز برداریم.


بله به شما حق میدهم زمانی که ریشه یک کشور که حکومت و دولت آن باشد پر از خیانت و چند دسته گی باشد از ما انسان هایی که برای به دست آوردن یک لقمه نان حلال باید بجنگیم و هر گونه خفت و خاری را نیز در کنارش تحمل کنیماما باز هم میتوان انسان بود و زیبا زیست چراکه خدایی هم هست پس ایمان داشته باش و به او توکل کو اینگونه به آدم آرامش خاصی میدهد.


نتیجه گیری: دنیا هست، آرمان و آرزو هست، زندگی جریان دارد، زیبایی ها و خوشبختی ها هم در کنار آن وجود دارد اما پیدا کردن راه معقول آن و چگونگی رسیدن به آنها به دست خود شما است.


بنده در کل به تمامیه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که آنگونه که لیاقت شما است بتوانید زندگی کنید نه آنگونه که دیگران و این دنیا میخواهد.


حسینی باشید انشاءالله که خداوند به فکرتان نیز خواهد بودالتماس دعا....About the author

lovelysweet

23 ساله هستم یک خانم متأهل نویسندگی را بسیار دوست دارم اما بیشتر تجربه کاریم را در بخش دوبله بدست آوردم بسیار زندگیم را دوست دارم همچنان خانواده ام را

Subscribe 0
160