فیلم انکس

Posted on atمیخواهم درین مقاله در باره فواید مادی و معنوی فیلم انکس بحث مختصری داشته باشم.


روزی یکی از دوستانم که ایشان مسئول فیلم انکس در مصر هستند من را دعوت کرد که تا در فیلم انکس اشتراک کنم و در آن مقاله بنویسم، و من که از دیر زمان به مقاله نویسی و نویسندگی علاقه زیادی داشتم این دعوت دوستم را به بسیار خوشی قبول کردم و شروع به مقاله نویسی کردم که در حال حاضر من توانستم که 28 مقاله بنویسم و آنرا با دوستان و رفقا به شریک بسازم.فواید معنوی فیلم انکس:


وقتی که شخصی داخل فیلم انکس میشود و شروع به کار میکند فعالیت عمده آن مقاله نویسی است که انسان را فیلم انکس کمک میکند که تا در آینده یک نویسنده خوب شود و بتواند در موضوعات مختفلف مقاله بنویسد و همچنان یک خوبی دیگر فیلم انکس اینست که مقاله های (کاپی پست) را قبول نمیکند و انسان را مجبور به این میسازد تا از خود و از داشته های خود بنویسد که این بسیار مفید به شخصی است که میخواهد در آینده مقاله نویس یا نویسنده شود.و ثانیا انسان وقتی شروع به فعالیت میکند از طریق همین فلیم انکس با بسیاری از کسانی که از قبل با آنها آشنا نبود آشنا میشود، در حال حاضر من که در فیلم انکس کار میکنم از چند کشور جهان در فیلم انکس با ما مشترک کار میکنند مثلا افغانستان، باکستان، مصر و تعدادی کمی از ممالک اروپایی و امریکایی با ما کار میکنند که با اکثریت این اشخاص فعلا ما همکار استیم و آشنایی نسبتی پیدا کرده ایم که این خود به اجمتاعی بودن انسان کمی بسیار زیاد میکند.


 


فواید معنوی فیلم انکس:


در زمانه کنونی مبنای همه امور اقتصاد شده است و همه امور وابسته به اقتصاد است، و با کار و فعالیت در فیلم انکس انسان میتواند که درآمد خوبی برای خود داشته باشد و میتواند که از این طریق مصرف تحصیل و بعضی دیگر امور خود را مهیا سازد.من که خودم فعلا در جمهوری عربی مصر مصروف تحصیل استم فیلم انکس برای من یک بهترین وسیله برای در آمد مصارف تحصیل است، چرا که فیلم انکس آنقدر وقت زیاد من را نمیگیرد فقط هر شخص با کار کردن روزانه یک ساعت الی دو ساعت میتواند که در یک ماه عاید قابل ملاحظه ای داشته باشد و از فیلم انکس به خوبی استفاده کند.فیلم انکس یگانه شغل بدون زحمت و شغل راحت و ممد محصلین در تمام جهان.


نویسنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160