اسلام راه فلاح و رستگاری

Posted on at


 


بنام آنکه نامش عنوان هستی                جمالش جلوه یکتا پرستی


 


با ورود اسلام جهان وارد مرحله جدید شد جهان را نور روشنی فرا گرفت اسلام دین کامل بود و مردم به آن زمان به جهل و نادانی زندگی میکردند و حقوق همدیگر را رعایت نمی کردند بخصوص حقوق دختران که در آن زمان ننگه بزرگ بود در هر خانه که دختر به دنیا میآمد آن خانواده به غم مینشست دختران خود را در نیمه شب زنده به گور میکردند آنها زن را با خود برابر نمیکردند و آن ها را با کینه میگرفتن و شب را همراه شان به خوشگذارنی تیر میکردند مردم فقیر را به غلامی میگرفتند، مردمی که آزاد زاده شده بودند و حق آزاد زندگی کردند را داشته اند آنها را برده میگرفتن و آن را اصلا با خود برابر نمیداستندو با آنها کارهای غیر انسانی میکردند اگر در یک خانه مرد میمرد و زن ها را زنده به گور میکردند در آن زمان مذهب های مختلیف بود و هر کدام برای مجازات انسان های بنام برده زن قانون های داشتند اما با وارد شدن اسلام تمام مذهب ها را کنار گذاشتند و انسان ها را وارد مرحله جدید کرده اسلام دین همجانبه است و حقوق تمام انسان ها را مراعات میکرد فرق بین پول دار و مسکن، سیاه و سفید نبود بلکی برتری شان بر تقوای شان بود اسلام به زن حقوق زیاد داد که از آن جمله زن به گور کردن دختران را بزرگ و بی جبران پنداشته و غلامی هم منع شد و این دین که از جانب پروردگار یکتا بواسطه جبراییل امین بر بهترین بشر روی زمین به حضرت محمد نازل شد انسان ها از پدرومادر آزاد زاده شده حق آزاده بودن را در دنیا دارند با وارد اسلام به جهان قانون بهتر آورد و هر چیزی که به دین مشکلات زیاد مواجه شده و صحابه هایی زیادی به شهادت رسیده و رسول خدا بهترین یارانشان را از دست دادن دین اسلام تا حال در جهان بی ماننداست
 About the author

FahimaMahmoodi

Fahima Mahmoodi is studying in the 12th class of the Malake Jalali High school. She is studying English in Islam institute in Herat. Fahima has interest in reading math and physics.

Subscribe 0
160