په پښتو کی بدی اوبدورکول

Posted on at


 


که څه هم دپښتنو ټولنیز ژوند کی ډیر مثبت اړخونه شته او ډیر دودونه اوعنعنات پکی په زړه پوری خوند لری لکه میلمه پالنه په وعده باندی وفا کول او په خپله ژبه کلک ودریدل  په ځینو مهمو مسایلو باندی جرګی جوړیدل خوځینی بیا پکی داسی غلطی کړنی او رسوم لری چی په یادولو سره یی سړی خواشینی کیږی اونشی کولای سړی یی وزغمی یواځی له دی اړخه نه چی ورسره مناسب نه دی بلکه داسلام له نظره هم یو رواعمل نه کڼل کیږی چی هغه بد اوبد ورکول دی.


 


بد په اسلام کی هم بد دی او هم دهر بد لپاره په اسلام کی ځان ته حدود او جزاګانی لری مګر دپښتنو په ټولنه کی بیا دغه بد نورنور دودونه او رواجونه لری چی ځینی یی دټولنی لپاره اغیزمن هم دی اوځینی نوریی بیا نه تنها داچی دبشری قوانینو په خلاف دی او دننی نړی لپاره خوبیخی ناآشنادی بلکه داسلامی احکا مو په خلاف هم دی چی دهغو له جملی څخه یوهم دمشر په وړاندی بی احترامی ده چی په پښتو ټولنه کی ورته ډیره ښه لاره شته اوهغه دمشر کور ته دجرګی دکسانو له جملی څخه یوڅوتنه دعزر په نامه ورځی اودهغه مشر پخلاینه کوی اوپه دی سره نوموړی سړی هغه بښی اوکه په جنګ کی ددوه ګورنیو ترمنڅ یوازی ژوبله راشی نوبیا دجرګی کسان دهغی کورنی سره چی خلک یی وهلی دی یوځای دهغی بلی کودنی ته دیو پسه سره ورڅی او په خپلو کړو هغی کورنی ته پښیمانی ښیی نو کورنی هم له دود سره سم هغوی بښی.                                                                                          


 


له مرګه پرته بله هره خبره یوازی کورته دتلو په واسطه هواریږی اوپه پښتو کی یو متل غوندی هم دی چی که دپښتانه هرڅه تری واخلی هم نویوځلی یی چی کور ته ورشی نو خبره خلاصه ده مګرکه جنګ کی خدای مکړه مرګ رامځته شی نو بیایی هوارول آسان کار نه دی اوله توانه وتلی خبره ده .                    


 


چی څوک دی قانع شی په دغه برخه کی دجرګی فیصله بیا داده چی یوه ښڅه بیا دبدو په نامه دمقتول کورنی ته ورکوی اوپدی سره مسله هواروی بیا هغه ښځه بیله دی چی واده دی پری جوړشی بیله دی چی دخوښی غوښته وشی لاپه هغه کور کی هم ورته په درنه لاڅه چی ځینی وخت ورته دانسان په سترګه نه کتل کیږی چی داکار نه اسلامی احکام منی اونه یی هم دیویشتمی پیړی وګړی نو پښتنو ته پکار ده چی له خپلو هغو دودونو اوعنعناتو چی دوخت اواسلام په خلاف وی ډه ډه وکړی اوهغه رواجونه اغیزمن دی او داسلامی احکامو خلاف هم نه وی له هغوی نه حمایت وکړی اوپری نږدی چی هرډول بی عدالتی او نارواکارونه ټولنه له منځه یوسی.


 


لیکونکی: خوانی همت About the author

160