فیلم انکس و @ وامن انکس در تلاش کشف و بارور کردن استعدادهای افغانستانی@

Posted on at


فیـــلم انکس و وامـــن انکس از چندی بدین سو در کشور ما افغانستان فعالیت های قابل ملاحظه و روز افزونی را در پیش گرفته اند که هدف شان همانا خدمت صادقانه و بدون عوض به افغانستان و مردم این محدوده ی جغرافیایی است: این دو پروژه ی موفق روی برنامه هایی نظیر


اقتدار زنان, تحصیلات افغان ها, حقوق زنان در افغانستان, تحصیلات زنان در افغانستان, بدست آوردن پول از طریق مجازی, به اشتراک گذاری در رسانه های اجتماعی, اعمار مکتب ها در افغانستان, آموزش دیجیتلی, تولید فیلم, ورزش, ساختن استعداد های محلی, تعلیمات مداوم و متناسب و سایر مورد ها فعالیت دارد.


   شایان ذکر است که این برنامه ها بازده خیلی عالی داشته است و مسولان آن  آقای فرانسیسکو رولی و بانو رویا محبوب به قهرمانانی مبدل شده اند که توانسته اند استعدادهایی را که غبار روزگار آنها را پوشاینده بود صیقل بدهند و به جهانیان به نمایش بگذارد.


  از جمله خدمت هایی که این دو پروژه در بخش بارور کردن استعداد های ورزشی افغانستان و به ویژه در بخش فوتبال کرده اند؛ ایجاد و حمایه ی همه جانبه تیم فوتبال آقایان و بانوان استــــــــــقلال است که این دو تیم افتخار های زیادی را نصیب خود کرده اند و قهرمانی های زیادی را در میان مسابقه های باشگاهی به نام خود ضرب زده اند که جا دارد از آقای ابراهیم محبوب که در این راه زحمت های خستگی ناپذیر را کشیده اند سپاس گذاری کنمبه همین ترتیب این دو پروژه توانسته است که توسط برنامه های خود که در بخش کشف و بارور کردن استعداد های افغانستان دارند ( Superhero factory )، متعلمان مکتب های دخترانه ی شهر هرات را فیلم نامه نویسی بیاموزاند و این استعداد را در آنها بپروراند. البته قابل تذکر است که بعد از سپری کردن دوره ی آموزشی همه ی دخترانی که شامل این دوره بودند، فیلم نامه های خود را آماده کردند و از میان فیلم نام ها یکی آن انتخاب شد که به هزینه ی همین پروژه فیلم آنرا آماده کنند.جای بسیار مسرت است که آنها در این کار خود خیلی موفق هم بودند؛ زیرا فیلم نامه هایی را که آنها نشر کرده بودند، خود من آنها را مشاهده کردم و نمره دادم که این فیلم نامه های عالی نمایانگر زحمت های فیلم انکس و وامن انکس در کشور ما است.


همچنان بسیار به جاست که بگویم که این دور پروژه تعداد زیادی از محصلان و متعلمان دختر و پسر افغان را توانسته است که از طریق برنامه ی بدست آوردن پول از راه مجازی ( on line ) توانمندی این کار را بدهد که آنها بتوانند در هرجایی که هستند توسط فیلم سازی و نویسندگی پول به دست بیاورند که این خود خدمت بزرگ برای فرزندان این سرزمین است. باید به عرض برسانم که این برنامه ها باعث این شده است که یک تعداد چشم گیر از جوانان توسط به اشتراگ گذاری مطالب تولید شده ی خودشان     ( فیلم و مقاله ) استعداد های خود را در شبکه های اجتماعی چون :( Google, Facebook, Tumblr, Twitter , linkedin ) به نمایش بگذارند و خود و توانایی های خود را در زمینه به جهانیان به نمایش بگذارند.در آخر جا دارد که بگویم که خود من نیز از زمانی که به این دو پروژه ملحق شده ام مشهور تر و محبوب تر از گذشته در بین خانواده ی شبکه های اجتماعی مجازی شده ام. تشکر فیلم انکس و وامن انکس


نویسنده : فرزاد صالحی


 About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160