فرشته فروغ از نیویورک، زنان در سیاست، نظام، تجارت و فیلمسازی با استفاده از رسانه های جمعی

Posted on at

This post is also available in:

این هفته برای من سرتاسر درباره زنان و فعالیت هایشان بود. من چندین مقاله را درباره توانمندی زنان خواندم مخصوصا در کشورهای رو به انکشاف و اینکه آنها چگونه میتوانند روی تجارت تاثیر گذار باشند در چرخه یک کشور به عنوان یک عضو فعال.یکی از این مقالات درباره "سرمایه گذاری در داووس استراتژی تجاری زنان را بروز میدهد" بود که بیان کننده چگونگی نقش زنان  در توسعه و رشد اقتصادی جامعه است..

مقاله بعدی از "کاپ کیک دیجیتال" بود که درباره "چگونگی شکل دادن برنامه ها توسط زنان برای اطفال- سوزان میلر از کاپ کیک دیجیتال". این مقاله نقش زنان در تحصیلات را بیان میکند که میتواند روی اطفال آنها با استفاده از ابزار های آموزشی موثر واقع شود.تمام این مقالات هدف مشخصی را دارند و این هدف در واقع توانمندی زنان میباشد.

در یک کشور رو به توسعه مانند افغانستان مخصوصا بعد از سال 2014، زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و تمام سلاح های جنگی خود را به ارتش افغانستان واگذار کنند.، این بسیار مهم است که چگونه بتوانیم خالیگاه ها را بین دولت و ارتش برای ایجاد فضایی صلح آمیز و با ثبات پر کنیم جاییکه آنها میتوانند مسوولیت های خود را با زنان در سیاست، ارتش، تجارت و بقیه جاها به اشتراک بگذارند.

دولت افغانستان باید به این نکنه پی ببرد که زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و این جمعیت زیاد نیروی انسانی در تامین صلح و ثبات در کشور میتواند بسیار موثر واقع شود و قدمی را به سمت آینده ای بهتر برداریم.

طرح انکس بانوان ماموریت این را دارد تا زنان را در کشورهای رو به انکشاف ارتقا دهد  که میخواهند افکار و عقاید خود را به دیگران در سرتاسر جهان برسانند. در اینجا نقش قدرت رسانه های جمعی همراه با مهارت ها و ایده های خلاق مطرح میشود.About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160