فلم نامه نویسی و آینده نامعلوم

Posted on at


شاگردان عزیز:


شاگردان عزیزیکه در جریان این هفته در عرصه ی سناریو نویسی و بلاگ نویسی به فلم انکس و اگزامر فعالیت داشتند٫ بسیار موفق بودند.


سناریو نویسی درسطح مکاتب توسط موسسه افغان سیتادل افتتاح شده. و شاگردان از تمام مکاتب که تحت پوشش موسسه افغان سیتادل میباشد٫ در حال آموزش برنامه ها هستند و تعدادی زیادی از شاگردان فلم نامه شان نوشته اند و خیلی خوشحال هستند که همچنین کورس های برای شان مهیا شده که تا بتواند فکر و اندیشه شان را بروز بدهند.سناریو نویسی در سطح هرات به خصوص در مکاتب هرات در حال رشد است که شاگردان با علاقه زیاد به این کورس های سناریو نویسی اشتراک میکنند. تا بتوانند هدف که دارند  را در  سناریونویسی بیان کنند.


تعدادی زیادی ازشاگردان عزیز لیسه هاتفی که علاقه زیادی به این کورس داشتند اشتراک کردند و توسط استادان مجرب درحال آموزش هستند و بعضی از شاگردان فلم نامه شان نوشتند و در سایت اگزامر گذاشتند و از طریق اگزامر لینک هایشان به فیلم انکس گذاشتند و توسط فیلم انکس به تمام سایت به اشتراک میگذارند.سناریو، چهره آینده است. پیش گویی نیست، هدف سناریو سازی، گسترش تفکر در مورد آینده و عریضتر کردن طیف آلترناتیوهایی است که می‌تواند مورد نظر ما باشد, سناریو مجموعه امکاناتی است که به آینده مرتبط می‌شوند. آینده نامعلوم است و سناریو، اندیشیدن در مورد نامعلومی را به ما می‌آموزد. سناریو ها به ما ‌می‌آموزند که درباره همین نامعلومی‌ها بیندیشیم و فرض های دست و پاگیر امروزی را از دست و پای ذهن باز کنیم و بتوانیم گسست هایی را که ممکن است جهان ما را دگرگون سازند، شناسایی کنیم. البته اقرار به نامعلوم بودن آینده هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای دست روی دست گذاشتن باشد. برخی می پندارند که  آینده همان اندازه نامعلوم است که فردا برای دست کاری آن باید اقدام کرد، ولی اقدامات ما در فردا باید بر پایه شناخت امکاناتی باشد که برای تغییر وجود دارد و امروز آنها را می توانیم شناسایی نمائیم.فوزیه نوریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160