چهارمین جایزه هنرهای معاصر افغانی در قصرملکه باغ بابرکابل

Posted on at


دور چهارم جایزه هنرهای معاصر افغانستان در قصر ملکه باغ بابر شهر کابل برای 14 روز برگزار شد .


 


بنیاد فیروز کوه باهمکاری رآقای تمیم سمیع یک متشبث افغان این پروسه در سال 2008 راه اندازی نمود وهدف از برگزاری این پروگرام ترویج و انگیزه دادن برای بهبود موقف هنر در افغانستان خوانده شده است .درمراسم افتتاحیه که همین مناسبت در قصر ملکه باغ بابر گرفته شده بود هنرمندان اثار خود را در نمایش گزاشتند.در این مراسم وزیر وزارت اطلاتو و فرهنگ ،هنرمندان داخلی و خارجی و تعداد زیادی از هنر دوستان اشتراک کرده بودند


آقای سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هنر در افغانستان قبلأ کامل از بین رفته بود و حتا جرم پنداشته میشود .رئیس بنیادی فیروز کوه آقای تومی وایت میگوید که این نمایشگاه کمک میکند برای هنرمندان افغان تا اثاری از خود به جا بگذارند و برای  رشت هنر در افغانستان این نمایشگاه را گام ارزنده خواند . ازمیان تمام هنرمندانی که در نمایشگاه اشتراک کرده بودند اثار ده نفر را برگزیدند و انان را تقدیر کردند برای سه بهترین جوایز نقدی عطاء گردید .... About the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 649
160