تامین سلامت فرزندان

Posted on at


 آرزوی من این است که معلومات و آگاهی خانواده ها را نسبت به اهمیت تربیت فرزندان بالا ببریم، به این معنی که خانواده ها فقط به فکر ازدیاد نسل نباشند بلکه به فکر ( تامین سلامت تربیتی، اخلاقی و جنسی فرزندان خویش باشند، به عواطف یا احساسات فرزندان خویش توجه نمایند).همچنان والدین باید بدانند که تربیت سالم فرزندان موجب سلامتی خانواده و بلاخره باعث سلامتی جامعه نیز میگردد.اگر قرار باشد که ما واقعا در فکر تربیت فرزند خویش باشیم و به صورت جدی و با احساس مسوولیت بخواهیم  که فرزندان سالم و صالح تربیه نموده، از این طریق میتوانیم هم به نسل خود و هم به جامعه خدمت شایانی کرده باشیم باید. همه بدانیم که تامین سلامت فرزندان "درکل" از تمام امور زنده گی مهم تر، حساس تر، مشکل تر، و سنگین تر میباشد.


اگر والدین از روش های درست تربیتی آگاه باشند، با تجربه و تمرین تدریجی، مهارت کودک داری و پرورش درست آن، در جامعه افزایش میابد. خانواده اولین محیطی است که کودکان در آن پرورش میابند و تربیت میشوند.  پدر و مادر دو تکیه گاه مستحکم یا دو سرمشق برای کودکان و نو جوانان هستند.خشونت ها و اختلافها، در گیری های والدین به خصوص اگر در حضور کودکان باشد. آرامش و اهمیت خاطرهای شان را بر هم میزند اعتماد آن ها را نسبت به پدر و مادر کم میکند و به سلامت روانی شان آسیب میرساند. پس از این رو به بعد درگیری های والدین پیش روی فرزندان جدا خود داری گردد.


 نگارنده مریم (اکبری)About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160