نماز(بخش اول

Posted on at


میخواهم درین مقاله مختصر اشاره ای داشته باشم به اهمیت نماز در دین مقدس اسلام و فواید آن.علت نوشتن این مقاله این بود که من در جامعه کنونی جوانانی را دیدم که به بزرگترین رکن اسلام که نماز است هیچ اهمیتی قائل نیستند و توجه خاصی ندارند و در نماز خود سستی میکنند و حتی بعضی جوانان را دیدم که طریقه اداء کردن نماز را نمیداند و کسانی که نماز هم میخواند به شکل درست آن آنرا اداء نمیکنند، بناء بر این خواستم که این مقاله خود را در باره نماز اختصاص بدهم.بعضی از احکام شرعی هستند که در بعضی حالات ا انسان ساقط میگردند، مثلا روز، شخصی که در سفر است و یا مریض است روزه بالای آن نیست و یا شخصی پول و سرمایه زیاد ندارد زکات از گردنش ساقط است و همچنان شخصی که توانایی رفتن حج را ندارد حج بالایش نیست و به همین منوال اکثر احکام شرعی در بعضی حالات از انسان ساقط میشوند، اما یگانه رکنی که در هر حالت انسان مجبور به ادای آن است فقط آن نماز است که خداوند متعال در هیچ یک از اوقات، نماز را از انسان ساقط نساخته است چی در سفر باشد شخص و یا چی مقیم باشد چی شخص غریب باشد و یا غنی چی شخص مریض باشد و یا صحت مند، حتی شریعت اسلامی انسان را به نماز در حالت شدیدترین مریضی امر میکند و میفرماید که: اگر شخصی بسیار مریض هم باشد به طریقه که برایش آسان است میتواند بخواند باید نماز را اداء کند چی خوابید، چی نشسته و یا به اشاره.خداوند متعال میفرماید: (و اقیموا الصلاة).


خداوند متعال درین آیه بنده های خود را به نماز امر میکند و در جایی دیگر میفرماید: مفهوم آیه (نماز انسان را از کار های زشت و ناپسند باز میدارد).


اما کدام نماز؟همان نمازی انسان را از کارهای زشت و ناپسند منع میکند که با تمام فکر و خشوع و خضوع و با ادای کما حقه اداء شود و انسان همیشه به آن استمرار داشته باشد، و نماز خود را در جماعت اداء کند.پیامبر بزرگوار اسلام در احادیث بی شماری امت عزیز خود را به نماز و مداومت به آن امر کرده است و نماز را سبب مغفرت گناهان بنده های خود دانسته است و میفرماید: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر).ترجمه: (از یک نماز های پنج گانه و جمعه الی دیگر جمعه سبب مغفرت گناهان انسان استند در صورتی که مرتکب گناه کبیره نشوند).این حدیث بسیار یک مژده خوب و عالی برای انسان دارد و پیامبر بزرگوار اسلام وعده داده است که نماز های پنج گانه و جمعه سبب مغفرت گناهان انسان میشود و در طول هفته اگر انسان مرتکبت گناه کبیره نشود گناهان صغیره اش به واسطه همین نماز های پنج گانه بخشیده میشود.


 


ادامه دارد............


نویسنده: صبغت الله سنتیار About the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160