عقب نشینی محسن یگانه از سنگرهای موسیقی

Posted on at


محسن یگانه مشهورترین و پرطرفدارترین خوانندهء داخل ایران میباشد . اگر چه او هنوز در روی سومین دههء زندگیش قدم میزند اما توانسته است محبوب تر از باسابقه ترین خوانندگان پاپ ماحول خود گردد . اگر چه از لحاظ علم موسیقی پیشرفت خاصی نداشته است و تمام دوره های آموزشی یی را که گذرانده است به شش جلسه گیتار خلاصه میشود اما با استعداد فوق العاده و قدرتش در تنظیم موزیک توانسته است تا بحال همراه با ارائهء چندین آلبوم صوتی رکورد تعداد کانسرتها اجرائی در داخل ایران را شکسته است
وی آرزو داشت تا یک مهندس بوده و بدون هیچ جنجالی پشت میز کاری خود بنشیند اما بطور اتفاقی و با رهایی سال سوم دانشگاهش وارد دنیای پر از هیاهوی موسیقی شد


حتی بیشتر جوانان افغانستان نیز هر روز آهنگهای محسن زمزمهء لبهای آنهاست و صدای محسن را در یک کلمه تشخیص میدهندحالا او دنیایی از شهرت و محبوبیت است . او میگوید : بزرگترین خواسته اش در دنیای موسیقی بدست آوردن پول و شهرت است ، که تا بحال به این آرزویش رسیده است ، اما از اینکه نمیتواند به راحتی با همسرش به خریداری برود و مجبور است مصروف امضا دادن و عکس گرفتن با طرفدارانش شود ناراضی بوده و میگوید بعد از سی سالگی دنیای موسیقی را ترک خواهد کرد


حال همه در انتظارند تا ببینند دو یا سه سال بعد محسن از این همه شهرت و محبوبیت گذشته و مهندس آرزوهایش خواهد شد ؟


 About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160