کشف رادیوم, مواد ضد سرطان

Posted on at


کشف رادیوم              


برای اولین بار یگ مرد و زن دانشمند در فرانسه تحقیقات خود را در زمینه رادیوم که یگ ماده شیمیای است وباعث از بین بردن سلول های سرطانی میشود. آغاز کردن.


در ابتدا تحقیقات آنها با دشوار ی های بیشمار و شکست های متواتر مواجع میشد ولی باز هم  آنها به تحقیقات خود ادامه میدادند و سعی و تلاش آنها ادامه داشت.


در یک شب بارانی که آزمایشات آنها مه ها طول کشیده بود، آهسته آهسته هردوی آنها نا امید وخسته شده بودند و میخواستند ناکامی خود را بپذیرند و از همه بیشتر صدای دانه های باران که به شیشه میخورد ، سکوت و آرامشی که در خانشان موجود بود را به هم میزد و سقف اتاقشان دانه های باران بالای میز کارشان چکک میکرد که دفعتا سقف اتاقشان سوراخ شده و سیل باران بالای میز کار و وسایل آزمایشگاهی شان فرورخیته و باعث تخریب وسایل شان گردید.مرد با عصبانیت وسایل را به زمین انداخت و با خود فکر کرد که دیگه همه چیز خاتمه یافته و نامید شد، بعد از دقایقی متعددی، زن و مرد در حالی که به همه خیره شده بودند و بدون یک کلیمه سخن با همدیگر نگاه میکردند و صورت هایشان هی جان زده شده بود و میدیدند که ابری از بخار از ظرف که به پائین میز کار افتاده بود بلند میشد، بعد از چندی بخار مهو شد و در داخل ظرف آزمایشگاهی ماده ای درخشانی به جا مانده بود، در حالی که هردوی آنها به جایشان خوشک شان زده بود، مرد با تکرار کلیمه نگاهان فریاد زد و گفت: بلی ما بلاخره موفق شدیم.البته آن ماده درخشان که در داخل ظرف بجای مانده بود آن ماده شیمیایی بنام رادیوم بود که بلاخره به اثر سعی و تلاش خستگی ناپذیر را به جهان و حهانیان تقدیم کنند و تمام بشریت را با بدست آوردن این گنج بزرگ شریک سازند. چندی بعد اخبار مربوط به اختراعشان درتمام جهان منتشر گردید و این ماده حیاتی به زودی در خدمت همه انسان ها قرار داده شد که سالانه توسط آن هزاران مریض سرطانی مداوا میگردد و بعد از آن روز در تمام آزمایشگا های پیشرفته جهان از دوستورالعمل شان استفاده میگردد و این ماده شیمیای برای تداوی سلول های سرطانی استفده میگردد نه برای واکسین سرطان.


با تشکر


نویسنده: عمر زبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160