کشف آیئنه

Posted on at


کشف آیئنه       


تا کنون به این فکر شده اید که اگر آیئنه نمی بود خود را چور میدید و یا چطور خود را میشناختید ، باید بگویم این آیئنه


است که باعث شده تا شما قسمی که هستید شما را نشان دهد،


یک آیئنه خوب و مدرن و پیشرفته از ذرات کوچک و شیشه ای که خوب هموار و صاف شده و در عقب آن توسط یک سطح نازکی از سلفر پوشیده شده که در واقع این سلفر است که تصویر مارا در شیشه منعکس میکند و گرنه شیشه به تنهایی خود این قابلیت را دارا نمی باشد.زمانیکه مردم به آیئنه آشنایی پیدا نکرده بودند تصویر خود را بروی فلزات صاف و صیقلی و یا بروی سطح صاف آب میدیدند. اما برای اولین بار در سال 1200 در وینیس ایتالیا آیئنه ساخته شد که آن عصر را عصر طلائی نیز میگویند. این آیئنه بسیار کوچک و نازک بود. آنقدر کوچک که در جیب های خود میگذاشتند و خیلی هم با ارزش بود که ازین آیئنه آقایان در کنار کلا هایشان و خانم ها در کنار کمربندهایشان و یا در کنار روبان های سر خود به حیث یک شی با ارزش و تزئینی استفاده میکردند و تنها قشر ثروتمندان از آن استفاده مرده میتوانستند .


                     


آهسته آهسته کشور های دیگر به این فکر شدند که راز ساخت این شی باارزش را دریابند و بلاخره یک مرد فرانسوی موفق شد تا از آینه های ایتالیایی آئینه های زخیمتر و بسیار بزرگتر بسازد، چون این آیئنه ها در ابتدا بسیار بزرگ بودند و نمی دانستند که ازین چطور استفاده کرده و در کجا قرار بدهند، اما زمانیکه اولین آیئنه ای آماده شده بزرگ را برای لوی چهارده هم پادشاه فرانسه به حیث یک شی با ارزش تحفه دادند، لوی چهاردهم آنرا در سالون انتظار خود منحیث یک شی تزئینی در روی دیوار قرار داد و به جهانیان فهماند که آیئنه یک شی تزئینی در خانه است نه در کنار کلاه ها و یا کمر بند های خانم ها.


با تشکر


احمد سعید160