وظیفه ومسئولیت یک جوان درجامعه چی است

Posted on at


 

 

 

همان طوریکه شما میدانید  جوانان سطون فقراط و اساس یک جامعه را تشکیل میدهد صحت جامعه مربوط می شود به صحت جوانان جامعه ئی که عاری ازجوانان تحصیل ه کرد وطن دوست وبا احساس باشد او جامعه هرگز روی پیشرفت آسایش وصلح وصفا را نخواهد دید جوانان دارای چنان نیرو وانرژی هستند که هر گاه از آن درجهت مثبت استفاده شود می توان چهره جامعه را تغیر داد ویک آ جامعه آبادآرام وسالم ومترقی داشت هرگاه شما دور نمای هر جامعه مترقی وپیشرفته را مطالعه کنید راز آن در جوانان زحمت کش با پشت کار تحصیل کرده ومتفکر نهفته است پس چنین نیز گفته میتوانیم که این چنین جوانان سرمایه ئی هر جامعه و کشور را تشکیل می دهد.جوانان باید در جامعه یک الگو باشند از هر لحاظ چون تربیه اخلاق احترام به بزرگان کمک باهم زیستان هم دلی برخورد

نیک با هم زیستان کار کردن درجهت ایجاد یک جامعه سالم و مرفع و پیشرفته مبارزه با ظلم استبداد رعایت حقوق افراد باشند. جوانان باید همیشه متفکر باشند ودر راستای بهبود جامعه آسایش جامعه پیشرفت جامعه کار کنند.جوانان می توانند به طریقه های مخطلف به جامعه خود خدمت کنند که یکی ازآن ها آموختن علم ودانش وهمگام شدن با تکنالوژی معاصرمی باشد. طوریکه شما می دانید تکنالوژی روز به روز در حالت پیشرفت است وتحول بزرگ را در زندگی بشریت آورده است امروزه این تکنالوژی این جهان پهناور را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است وبا گزشت هر روز تحولات عظیم در آن به وجود می آید که نیاز به مطالعه و تعقیب آن دارد.به مرور زمان این تکنالوژی تمدید شده وسائل راحتی زندگی مارا فراهم میکند.هم چنان این نکته قابل یاد آوری است که باید از این

تکنالوژی در جهت مثبت وایجاد سهولت برای بشریت استفاده شود در غیر آن این تکنالوژی می تواند باعث هلاکت وتباهی جامعه شود.جوانان باید نیاز های جامعه خود را درک کنند ودر راستای فراهم کردن این نیاز ها از هر نوع سعی وتلاش نباید دریغ کنند.هر جوان در قبال خود و جامعه خود مسئول است وبخاطر برآمدن از عهده این مسئولیت باید برنامه ریزی از قبل درست داشته باشد کار و زحمت زیاد بکشد امروز ما زمانیکه درجهان اول جامعه هارا میبینیم که از نگاه

فراهم نمودن وسائل آسایش زندگی به سطح بسیار بالائی رسیدن همه گی اش در نتیجه کار وزحمات خستگی نا پزیر منابع انسانی همان جامعه است.امروز اگه شما جوامع رامی بینید که در حالت فقر ونابسامانی  وجنگ به سر می برد یکی از علت هایش راعدم جوانان متفکر تحصیل کرده وزحمت کش آگاه تشکیل میدهد.هیچ گاه یک جوان نمی تواند که در قبال جامعه ئی خود بدون مسئولیت باشد یک جوان باید در تمام بخش های جامعه خود سهم فعال داشته باشد چون بخش اقتصادی اجتماعی سیاسی وغیره پس در نتیجه چنین گفته می توانیم که ترقی وپیشرفت وآسایش هر جامعه مربوط می شود به جوانان همان جامعه..                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 160