روزای سخت

Posted on atداشتم جوگیر میشدم مث بعضیا آخرش بنویسم "مخاطب خاص" واستا ببینم مخاطب خاص دارم یا نه؟؟؟؟!!!!!.... اصلا مخاطب دارم؟؟؟ اصلا چیزی دارم که کسی مخاطبش باشه؟؟؟؟..... بیخییال واسه خودم این عکسو میزارم تو لاین تایم زندگیم .... زندگیم الان تایم لاین نداره لاین تایم داره کلا یه خطه سافه.. تو این مدت حالم شده مث سوراخی که زمین و زمان گاییدتش .... نمیدوونم شاید دهه هفتادی‌ام نمیتوونم سختی بکشم.


وقتی به این چیزا فکر میکنم یکی هی بهم میگه که: غلط کردی که انتخاب کردی حالا که انتخاب کردی اول لرزشو بکش بعد خربزه‌شو بخور..... آخرش بهش  هیچی نمیتوونم بگم سرمو میندازم پایین و شُلِش می‌کنمAbout the author

160