د افغان سیتادل فعالیتونه او فلمنامه لیکل په افغانستان کی

Posted on at


ګرانو زده کوونکو:


زموږ ګران زده کوونکی هره ورځ خپل فعالیتوه د بلاګ لیکلو او فلمنامه لیکلو برخه کی په انکس فلم سایت کی یی لری او هره ورځ په خپل ټولکیانی کی حاضره دی او ډیره مینه لری ترڅو چی دغه پروګرامه په ښه توکه زده کړی. او یو شمیر یی په اجتماعی سایتو کی فعالیت لری او یو شمیر ډیر یی د زده کولو په حال کی او غواړی چی په راتلونکه کی د همدغی لاری نه پرمختک وکړی.


یو شمیر ډیر زده کوونکی د انترنټی پروګرامو سره مینه پیدا کړی ده او فعالیتونه هم کوی په خاصه توکه د اجتماعی سایتو په برخه کی چی ډیر پرمختک یی کړی دی. انکس ښځي د افغان سیټادل شرکت له خوا نه چی اصلی مرکز یی په کابل کی دی د میرمن رویا محبوب له خوا نه په افغانستان کی پرانستل شو او په هرات کی هم یو شمیر ډیر زده کونکی د دغه پروګرام سره آشنایی پیدا کړی ده.


 


د ښاغلی فرانسسکو رولی نه یوه نړی مننه چی دا ډول سایتو نه یی لکه انکس فلم غوندی په نړیواله کچی کی په لاره اچولی دی او ټول خلک چی بلاګ لیکلو او فلم جوړولو ته مینه ولری کولی شی د انکس فلم او اجتماعی سایتو نه کار واخلی.


انکس فلم د دغه لږ وخت پرانیستلو سره یی وکولی شو لکه یوتیوب غوندی خپله لاره خلاصه کړی او ډیر مینه وال خپل ځان ته جذب کړی او په خاصه توکه زده کونکی او نور خلک چی ورته مینه ولری او انکس فلم خپل ځای په افغانستان کی موندلی ده.د انکس فلم پرانیستلو سره هغه خلک چی ښی مفکوری لری کولی شی د بلاګ لیکلو او فلم جوړولو برخه کی یی په انکس فلم کی کښښدی دغه یوازینی لاره د هغو خلک لپاره ده چی تراوسه یی مفکوره بسته وو او کومه لاره یی نه درلودله چی هغه ووایی په دغه صورت کی انکس فلم وکولی شو چی هغوی ته یوه لاره خلاصه کړی چی کولی شی خپله نظریه او مفکوره د انکس فلم له لاری ټولی نړی ته ووایی او هغه خلک چی جوړه وی یی کولی شی د انکس فلم له لاری یی د نړی سره په ګډون کښښدی او هم داچی ورته ګټه وره ده دوی ته پیسی هم لاسته ورځی.که همداسی خلک په انکس فلم کی فعالیت وکړی انکس فلم به د ټولو سایتو نه او په خاصه توکه د یوتیوب نه به هم ډیر پرمختک وکړی ځکه چی اوس یی ډیر خاص مینه والان خپل ځان ته جذب کړی دی او کولی شی نړیواله شی چی د نړی ټول هیوادونه په کی فعالیت ولری. About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160