دل نوشته

Posted on at


بسم الله الرحمن الرحیم
سلام دوستان عزیز و گرامی


بنا به دلایل و قوانین فیلم انکس بنده دیگر نمی توانم موضوعات آموزشی را در مقالات بیان کنم


به گفته ی مسئولین مقالات بنده کپی  و یاد داشت برداری از لینک ها میباشد , 


هر چند موضوع خبر نویسی حاصل تجربه و دست نوشته های خودم بود باز هم مورد قبول واقع نشده است
و حال میخواهم دوباره به نوشتن داستانک و مقالات بپردازم.
و همچنان به یاری سبزتان نیازمندم


با تشکر مهناز احمدی.
About the author

160