میله فولکلور ی نوروزی

Posted on at


بنام خداوند (ج) بخشاینده وبخشایشگر وقادر وتوانا ومهربان . بهار یکی از زیبا ترین فصل های سال بشمار میرود  باشروع شدن این فصل همه مردم به تفریح گاه ها به تفریح میروند . همه ما خوب میدانیم که میله یکی از عنعنات مردم عزیز ما میباشد که برای ما به ارث مانده است . تاکه برای آرامش روحی وجانی از آن استفاده خوب نماییم .


میله یکی از بهترین کارهای بشمار میرود که تمام مردم با شروع شدن فصل بهار آنرا انجام میدهند . زمانیکه مردم به میله میروند . میدانند که خداوند باچه زیبای این جهان را دوباره آراسته نموده وتمام مردگان گیاهی را از سر تازه زندگی جدید بخشیده . یکی از میله های مشهور میله گل سرخ میباشد که عده هی از مردم ما به مزار شریف به تماشای این میله میروند .


پس برما معلوم شد که میله یک رسم از رسومات قدیم  و ارزنده میباشد که از بزرگان ما به ما رسیده .


تا در حصه تعمیم فکر وروح وروان از آن استفاده خوب نماییم . وهمچنان میله باعث شادابی جسم میشود میله است که انسان را سر حال نگه میدارد وبرای  صحت و سلامتی انسان مفید است.   About the author

arezoo-heray-zad

Arezoo Heray Zad was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160