چی چیز سبب افزایش معتادین مواد مخدر در افغانستان شده است؟

Posted on at
جنگ، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی ، مهاجرت ها و عدم کار از جمله مهمترین عاملی بوده که امروز ما در حدود نوصدو بیست هزار معتاد به مواد مخدر را در کشور داریم ، امروز بیشترین کسانی که معتاد به مواد مخدرهستند عمده ترین عامل آنرا سه دهه جنگ در کشورمیدانند.


در حالیکه جوانان ستون فقرات یک کشور بوده و طراحی آینده کشور به دست این قشرمیباشد، بد بختانه که بیشترین معتادین کشور مان را این قشر تشکیل داده است. مبتلا شدن این قشر به مواد مخدر فاجعه بزرگی در توسعه و انکشاف کشور میباشد. افغانستان که تازه از چنگال جنگ رهایی یافته است. متاسفانه که امروز در دام  پدیده دیگری بنام مواد مخدر افتاده است. که این پدیده خطرناکتر از پدیده جنگ میباشد.اعتیاد یــک بیمارى اجتماعی میباشد که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فـــرد مـــعتاد دوباره گرفتار  مواد اعتیاد آور می‏ گردد.اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گـــــردد .


همچنین ویــرانگری‏ هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد.پدیده شوم قاچاق موادمخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین ‏المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافته است. تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار می‏ رود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانیده است.امروز افغانستان در جهان جایگاه نخست را در تولید مواد مخدر کسب نموده است که این یک مایع نگرانی نه تنها برای ملت افغانستان است بلکه برای تمام جهانیان میباشد. کشور های همسایه از قاچ مواد مخدر از سوی قاچا قبران افغانستان به ستوه آمده است .کشور ایران سالانه به ده ها شهروند افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر به دار میآویزد، مانند آن در دیگر کشور ها نیز سالانه به ده ها تن قاچاقبران افغانی را به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر مینمایند.چرس که نوعی از مواد مخدر میباشد امروز در جامعه ما بسیار به یک چیز معمول مبدل شده است، در سر کوچه ها، سرک ها، در محافل عروسی و حتی در ساحات اکادمیک مانند دانشگاه ها و مکاتب  جوانان و نو جوانان از چرس استفاده مینمایند واین پدیده ویرانگر بسیار آزادانه، بدون کدام قیودات خاص و به یک نرخ نا چیز در بازار های افغانستان به فروش میرسد، که این خود  سبب ازدیاد معتادین کشور میگردد.


حکومت در این راستا مسوول است تا جلوی کشت و فروش مواد مخدر را بگیرد و عاملین آنرا به پنجه قانون بسپارد.


 اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشه‏  کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشى مخلصانه ی مسوولین حداقل می‏توان آنرا به کنترل در آورد. و همچنان ارتقاء سطح آگاهى اقشار مختلف جامعه پیشگیرى از اعتیاد را بر درمان معتادین باید مقدم بدارند.


به امید روزى که جامعه‏ اى داشته باشیم که اگر هم در آن فرد معتادى وجود دارد، درصدد نجات خویشتن باشد.


 


اسدالله، حسینیAbout the author

160