جودو او د هغو د زده کړی ارزښت د ماشومانو لپاره

Posted on at

This post is also available in:

د ماشومتوب دوری یادونه: د یادونو دقیق جزئیات په یاد راوړل چی د ماشومتوب په وخت کی پیښ شوی دی٬ شګفت انګیزه دی. دغه یادونه د خپل ځان سره ډیر احساسات راوړی. زموږ ځینی یادونه موږ خندوی٬ په دغه حال کی نورو زموږ د پریشانه سبب کرځی. دارنکه چی دوه نفر د یوی پیښی دوه خاصه براشتونه لری٬ جالبه دی. هر یو د هغو نه یو خاص احساسی تاثیر منی.

دوه ویش کاله کیږی چی جودو کار کوم٬ زما ډیر د ماشومتوب وخت په جودو ورزش کی تیر شوی دی. نشم کولی چی د خپل ځان ورزشی تالار لومړنۍ انځور هیر کړم چی د لومړۍ ځل لپاره می په کی قدم وهلی دی. د یو پنځه کلن ماشوم په توکه نه پوهیدلم چی څرنکه تاتامی (Tatami) یو ژابنی واژه چی د دیوار باندی لیکل شوی دی وژباړم. هم داچی نه پوهیدلم چی جودو څه شی دی چی څرنکه چاپیریال فضا درک کړم٫ ما ته ښکاره وو چی دغه د احترام او نظم ځای دی. دغه دوه لومړنۍ واژی وی چی زما مربی ښاغلۍ رچ جورج (Rich Georg) ټولو رزمیکارانو ته ورزده کړلو. 

وروسته د جودو ټاکلو نه٬ زده کولو ته می پیل کړلو. د جودو هر پړاو٬ زه یی داسی کولم ترڅو چی متفاوته احساسات تجربه کړم. په خاصه توکه اضطرابی احساس چی په لومړنۍ سیالیو کی می حس کړلو او زما د احساس نه د ۲۰۰۸ کال المپیک آزمایشی سیالیو کی ډیر متفاوته وو. د آزمایشی المپیک حضور جرئت نه د خپله المپیک حضور جرئت ډیر متفاوته دی. د ژوند په جریان کی می ډیر ارزښتمند شیان زده کړل چی کولی شم د هغو نه په هر شرایط کی کار واخلم. د یو ماشوم په توکه یو مهمترینه ارزښت چی ما په ژوند کی می زده کړی دی٬ تعهد وو. واقعی تعهد د خپل تمرین او د ژوند بدلون سره د ټاکل شوی اهدافو پر اساس باندی میسره شوی دی. 

د جودو مانا د ژوند سره می یوځای پرمختک وکړلو او لویتوب ته ورسیدلو. زما د ماشومتوب په وخت کی جودو یوه لوبه وه. هر څومره چی د سیالیو ګډون کولو ته پیل کړلو٬ ماته دیر جدی وو. هرڅومره چی زما د سیالیو کچه پورته ولاړله٫ جودو د جدیتره اهدافو په توکه ماته رامنځ شوی دی. اوس جودو زما د ژونو یوه برخه شوی ده. تراوسه هم د ماشومتوب هماغه فکری لاسته راوړنۍ او اهداف لرمه٬ او هم اوس می د جودو فلسفه ژوند ته زیاته کړی ده.

زموږ جودویی ژوند یو ډیر منظمه ژوند دی٬ ډیر د هغو شیانو نه چی ډیر خلک یی فکر کوی. دلیل یی دا دی چی جودو د یو ورزش او یا رزمی هنر نه ډیر ارزښت لری. د جودو ورزش درسونه او قاعده یی زموږ د ورځنی ژوند سره انعطاف پذیره او د اجرا وړ دی. په خلاصه توکه د جودو ورزش نظم٬ احترام٬ د تعهد ارزښت٬ د بایلی څرنګوالی٬ د وړلو څرنګوالی٬ د ژوند لاره٬ د خپل ځان نه دفاع٬ امنیت٬ څرنکه په ډار باندی حاکم شو٬ تواضع او د بریالی هیجان هر چا ته زده کوی. 

په یقین باندی باور لرم چی باید د جودو ورزش په هر ښوونځی کی درس ورکړل شی. هر څوک چی جودو کار کوی زما سره به موافقه اوسی. جودو انسان ته د ژوند درس ورکوی چی په بل هیڅ کوم ورزش کی یی نشی کولی وموندی. او د دغه خبرو څنک سره چی ما وویلی٬ داچی جودو خلکو ته د فرهنګ او د نړیواله نظرونو حس ورکوی. دغه نشی کولی شیه بیسبال کی یی وموندی. جودو د بیسبال نه ډیر ارزښتونه لری.

زه خپل زده کونکو ته د جاسن موریس (Jason Morris) جودو مرکز کی توصیه ورکوم٬ چی دوی ته مثبه ارزښتونه په یو مثبته او پویا فضا کی درس ورکوی. یو شمیر ډیر د جودو زده کوونکی په ټوله نړی دارنکه درس ورکوی٬ مګر هلته کولی شی ډیر شیان زموږ نه ولری. نیکمرغه په نیږدی راتلونکه کی جودو په آمریکا کی به پرمختک وکړی او د فرانسه٫ روسیه او ژاپن هیوادونه غوندی به دلته هم نامتو شی.

لطفا د انکس فلم پاڼي سره غړی شی٬ د هغو موضوع ګانی خوښی کړی٬ په ګډون یی کښښدی او د هغو په اړه نظر ورکړی. منتظره یم ستاسو نظرونه د ویډیوګانو او مقالو په اړه ووینم.

په تویتر می وکوری- @nkossor

زما ګروه په تویتر کی وکوری - @thehardsoul

په فیس بوک کی زما سره یوځای شی- https://www.facebook.com/TheHardSoul

ورزشی پاڼه -  https://www.facebook.com/pages/Nick-Kossor/156283434424686?ref=hlAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160