زيردريايي

Posted on at


زيردريايي  


در سال (1801) در فرآنسه مردم در كناره ساحل دريا ایستاده بودند و آنها يگ چيز تعجب اور را تماشا ميكردند آن عبارت از بدنه خالي يگ كشتي بود آن كشتي مه كابين داشت و نه عرشه و در داخل آن دومرد قرار داشتن كه يكي آن اقاي رابرت فولتن مخترع آن كشتي كوچك و يا همآن زير دريايي  بود و ديگري هم دستيار آن آنها در پيش چشمان حيترت  زده مردم آ نر داخل اب ميرفت و مردم از تعجب دهان شان از تعجب باز ماند.ميگفتن كه اين خود كشتی است و انها زنده نميمانند  دقايق پشت سر هم ميگزشت چشمان مردم در آب خيره شده بود و كشتي در داخل آب بود و بلاخره بعد از دقايق زيادي و در فاصله اي بسيار دور يگ چيز از آب برآمد آنقدر دور بود كه غير قابل ديد و تشخيص داده نميشد ولي باز هم مردم باور نميكردند كه فولتن باشد اما با كمال تعجب كشتي را ديدند كه دريچه كوچك گشوده شد و فولتن و دستيار ش براي آنها دست تكان ميدهند .بلي .واقعا چه باعث شده بود كشتي زير آب برود فولتن يگ تانك را در داخل كشتي قرار داده بود و در داخل تانك يگ پيپ در هنگام حركت تانك پر از آب شده و كشتي به قدر كافي سنگين شده و به داخل آب ميرود و بعد ذريعه پمپ كردن و از طريق پيپ آب از تانك خارج شده و كشتي به قدر كافي سبك شده و باعث ميشود كشتي به سطح آب بالا بيايد ولي اين براي فولتن قابل قبول نبود و در سال (1807) يگ كشتي ديگر ساخت كه اين كشتي يگ تونل بزرگ بطرف بالا داشت كه هوا از داخل آن به پيپ داخل ميشد و در دوظرف كشتي دو چرخ بزرگ نصب كرده بود اين چرخ ها داراي پره هاي بودند زمانيكه تومل از هوا پر ميشد چرخ ها به دور حوردن شروع نمودند و كشتي آهسته آهسته در زير آب ساعت ها باقي ماند و به آساني از آب بيرون شد و تقريبا به شكل زير دريايي هاي امروزه ولي به اين تفاوت كه زير دريايي هاي امروزي توسط نيروی هستوي حركت ميكنند . پاپان.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160