جنگ عامل بی سوادی و بی سوادی عامل بد بختی ها

Posted on at
افغانستان تنها کشوریست که بیشترین آمار نفوس بی سوادان را در کارنامه اش دارد. بی سوادی بودن بیشتر از هفتاد درصد نفوس کشور باعث شده که افغانستان در صدر کشور های قرار گیرد که بیشترین آمار نفوس بی سوادی را درخود دارد.


سواد توانایی خواندن و نوشتن ویا  توانایی بکابردن زبان برای خواندن، نوشتن ، گوش دادن و سخن گفتن است.امروز که خواندن و نوشتن بسیار یک مرحله ابتدایی سواد میباشد، اما اکثریت نفوس این کشور حتی به آن مرحله ابتدایی سواد دست رسی ندارند. قرن 21 که قرن تکنولوژی نامیده شده و درجهان پیشرفت های تکنولوژی در تمام عرصه ها یک تحول عظیمی را به میان آورده است. اما مردم ما هنوز ازین پیشرفت ها محروم اند.


جنگ ، فقر، تنگ دستی ، مشکلات اجتماعی در کشور از جمله مهمترین عاملی است که امروز بیشترین نفوس کشور از فیض سواد بی بهره مانده است. جنگ که یک پدیده زشت و ویرانگر میباشد، افغانستان بیشتراز 30 سال عمر خویشرا همراه با این پدیده زشت سپری نموده است و همه داروندارش را به باد فنا برده است. از فرهنگ گرفته تا تمدن، ثبات و دارایی های حکومت درشعله این پدیده ذوب گردیده است.سواد بهترین ثروت برای یک شخص میباشد که تا ابد با انسان همراه بوده و مانند شمع میسوزد تا قلب و دماغ انسان را روشن نگهدارد و از تاریکی ها نجات بخشد، این شمع فروزان افکار انسان را باز نموده وانسان را بسوی خوشبختی ها سوق میدهد.


امروز بی سوادی در کشور بزرگترین معضل در عرصه ی پیشرفت و ترقی کشور شده است، زیرا بی سواد بودن مردم باعث شده که اله دست دیگران قرار گیرند و کشورش را به سوی بی ثباتی بکشانند. ناامن شدن کشور، رو آوردن جوانان به مواد مخدر، افزایش خشونت ها کشتار مردم از سوی خود مردم و نگذاشتن دخترها به مکاتب از سوی بزرگان فامیل، تمام عامل آن بی سوادی میباشد، فرهنگ نگذاشتن دخترها در مکاتب که یک فرهنگ ناقص و ناجایز میباشد، امروز دامن گیر بیشترین مردم در اکثریت نقاط کشور شده است.گرچه آموختن و داشتن سواد در هیچ دین و مذهبی چی برای مرد وچی برای زن ممنوع گفته نشده است و حتی در دین مقدس اسلام آموختن علم برای مرد و زن فرض دانسته شده است.


از سوی دیگر اگر یک مادر که سواد کافی داشته باشد در تربیه فرزندش میتواند که خیلی ها موثر واقع شود و فرزندش را درست تربیه نماید. زیرا مادر با سواد رول مهمی را در نقش تربیه فرزند نسبت به پدر دارد زیرا پدر همیشه با فرزندش نمیباشد و همین مادر است که از روز تولد تا مرحله بلوغ همراه با فرزندش میباشد و ازهمین جهت مادر با سواد تاثیری خوبی در تربیه فرزند دارد.About the author

160