چگونه به توسعه کسب و کار در کشورهای خود کمک کنیم

Posted on at


همواره این نگرانی وجود دارد که آیا مدیران، کارآفرینان و سایر صاحبان کسب و کار در کشورهای در حال توسعه، آمادگی ورود به دنیای جدید کسب و کار دارند. دنیائی پر از رقابتهای نفس گیر و نابرابر. یکی از راه حلهای آماده سازی کسب و کارهایمان برای ورود به این ماجرای جدید مسلح شدن به جدیدترین دانشها و تجربیات مدیریت و کسب و کار است. اما چگونه؟ با مطالعه؟ با شرکت در دوره های آموزشی؟


بله و خیر!! بله به این دلیل که به همه اینها نیاز داریم. البته اگر کارآمد و به درد بخور باشند. نه به این دلیل که زمان اندک است و کار بسیار


پس راه حل فوری چیست؟ بی خیالی؟؟؟؟


نه!!


یکی از بهترین، سریعترین و ارزانترین راهها برای حل این مساله، به اشتراک گذاری دانش و تجربه است. به این صورت که نخبگان کسب و کار که از اهالی کشورهای در حال توسعه هستند ولی به دلیل تحصیل یا کار در کشورهای پیشرفته حضور دارند دست به کار کمک به هموطنان خود شوند. مهمتر از هر چیزی درست کردن محتوای علمی-تجربه ای مناسب برای انتقال است. محتوائی که مختصر باشد، مفید باشد و سرعت انتقال و به اشتراک گذاری بالائی داشته باشد


یکی از روشهائی که ما با کمک دانشجویان دوره ام بی ای مورد بررسی قرار دادیم، تولید فیلمهای سه دقیقه ای بود. فیلمهائی که خیلی ساده توسط موبایلها و دوربینهای خانگی تولید می شوند و خیلی راحت مفاهیم را به بیننده منتقل می کنند. اما چرا سه دقیقه؟ چون سه دقیقه های آزاد زیادی داریم و زمان مناسبی هم برای یادگیری است. تجربه نشان می دهد پس از سه دقیقه اول کیفیت یادگیری افت می کندشما می توانید گوشی موبایل، تبلت یا دوربین دیجیتال خود را بردارید. یک موضوع آموزنده مدیریت یا رهبری کسب و کار را انتخاب کنید. خودتان یا با کمک دوستانتان جلوی دوربین آن را آموزش دهید. خیلی ساده، خیلی راحت و نگران اصول حرفه ای فیلم سازی هم نباشید. فقط به موضوع آموزش فکر کنید. البته اگر دوست داشتید می توانید تدوین مناسبی روی آن بگذارید یا از جلوه های تصویری استفاده کنید. بعد فیلم را برای دیگران به اشتراک گذارید. روی فیلم انکس جای خوبی برای این فیلمهاست. هم دیگران از آن استفاده می کنند و هم شما می توانید درآمدی هم کسب کنید


بسیاری از فیلمهای شبکه ما به همین نحو تولید شده. نمونه های معرفی مثل آکادمی خان هم وجود دارد که البته برای دانش آموزان است و حتی در کشورهای در توسعه یافته هم طرفداران زیادی دارد


در فیلم زیر تمام تجربه خود را در این خصوص با شما به اشتراک می گذاریم
About the author

elearnever-filmannex

eLearnEver & World Wide Science idea was formed in 1997 by group of professional people in management and IT field in the Middle East. This team attempted to develop knowledge in developing countries by integration of strategic management and information technology abilities together. During the last decade eLearnEver & World…

Subscribe 0
160