کبک بدخشان

Posted on at


افغانستان یکی از کشورهای کوهستانی قاره آسیا میباشد و دارای 34 ولایت است که ولایت زیبای بدخشان هم یکی ازان ولایات بشمار میرود. ولایت بدخشان یک ولایت کوهستانی است و در کوهای زیبایش حیوانات وحشی را هم جا داده است. و این حیوانات و پرندگان شامل پلنگ، گرگ، آهوی رنگ، میشک، روباه، شغر، خرس و پرندگان آن مانند کبک دری (چرده) عقاب، شاهین، چرخ، باشه، غلیماچک، کرگس، بودنه، قره قش و کبک میباشد.

میخواهم کبک بدخشان را طور خلاصه برایتان توضیح بدهم.

کبک بدخشان در اکثر نقاط جهان به ندرت پیدا میشود و برعکس آن در ولایت بدخشان افغانستان تعداد این نوع پرنده زیبا بسیار زیاد است. حد اکثر وزن این پرنده یک کیلوگرام میباشد. نول و یا منقار این پرنده سرخرنگ بوده، سر زیبا و پرهای قسمت دو بغل آن بشکل سیاه و سفید میباشد. صدای این پرنده بسیار زیبا بوده و در کوهای سر بفلک کشیده دارای چشمه سار ها زندگی میکند. این پرنده در فصل بهار به جفتگیری پرداخته و کبک مونث به تعداد 15 الی 40 تخم میگذارد و در طول مدت 2 ماه آنهارا به چوچه های قشنگ تبدیل میکند. خوراک این پرنده زیبا، گندم، جو، گیاه، سنگریزه ها و سایر مواد کوهی میباشد.

گوشت این پرنده بسیار لذیذ بوده و این سبب شده است تا شکارچیان عموما در فصل خزان به شکار این پرنده پرداخته و از پول فروش آن امرار معاش میکنند و دشمن این پرنده نه تنها انسان بلکه عقاب، شاهین، روباه و بوم میباشد.

نسل این پرنده زیبا در اثر شکار بیش از حد و غیر منظم شکارچیان رو به انقراض است و این پرنده آهسته آهسته دارد از کوهای زیبای بدخشان به کشورهای همسایه چون پاکستان، چین، و تاجکستان هجرت نماید.

اگرچه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شکار این پرنده زیبا و سایر حیوانات را منع نموده است ولی هنوز هم مردم به شکار بیرحمانه این نوع حیوانات ادامه میدهند و کدام نظارت دقیق از جلوگیری شکار این پرنده ها صورت نمیگیرد.

از دولت افغانستان طی همین مقاله در باره این پرنده زیبا میخواهیم تا جلو شکار بیش از حد این نوع پرنده و سایر حیوانات وحشی را گرفته تا از انقراض نسل آنان جلوگیری صورت گیرد.  About the author

sadaqatsadiq

Sadaqatullah Sadiq was born in 1974 in Badakhshan province of Afghanistan. Studied in Economics fields. Worked as Procurement and finance fields in UNOPS and UNODC, MoF currently working as Head of Procurement in Ministry of Rural Rehabilitation and Development.

Subscribe 0
160