حزب

Posted on at


در این نوشته می خواهم که به مسایل ذیل پاسخ بگویم:


حزب چیست؟


هدف از بوجود آمدن حزب چیست؟


موجودیت حزب چه تاثیری بر پیشرفت یک کشور دارد؟


حزب عبارت از سازمان است که از حامیان و هواداران یک هدف یا همفکران یک ایدیولوژی تشکیل شده باشد و احزاب برای رسیدن به اهداف شان از تنظیمات مرتب و معین و برنامه ها و پلان های طویل یا قصیر المدت استفاده می کنند تا از دیگر گروه ها، توده ها و جماعت های سیاسی متمایزگردند. عمدتا احزاب سعی بر آن دارند تا قدرت سیاسی را به دست گیرند و یا با دیگر گروه های که خواهان قدرت هستند ائتلاف نموده تا که به قدرت سیاسی دست یابند ( اینکه ائتلاف چیست و چه انواعی دارد و کدام نوع اش برای حزب کارآمد است، بحث جدایی است که امیدورم بتوانم آنرا در نوشته های بعدی بیان دارم).بعضی ها تعریف دیگری از حزب نیز بیان داشتند و در تعریف گذشته این را اضافه می کنند که احزاب معمولا به مساعدت مردم می خیزند و از این طریق نیز می خواهند که به قدرت سیاسی دست یافته و اهداف شان را محقق سازند ویا در تشکیل حکومت سهیم باشند. در تعریف حزب باید که بعضی از اساسات را مدنظر بگیریم یعنی که باید هر حزب دارای رهبر و تشکیلات رئیسی یا مرکزی بشکل دایم و پایداربوده تا با کنار رفتن یا درگذشتن رهبر، حزب بی رهبر نمانده و از بین نرود و مورد بعدی اینکه باید حزب دارای تشکیلات منطقه ای باشد و این تشکیلات منطقه ای با مرکز خویش در اتصال باشند و مورد سوم اینکه رهبران احزاب در هرجای که هستند باید ارادۀ گرفتن قدرت را داشته باشند چه به تنهایی یا با شریک شدن با دیگر احزاب و مهمترین امر اینکه باید حزب طرفدار مردمی داشته باشد تا بتواند به قدرت سیاسی دست یابد.


 سبب و یا دلیل عدم پیشرفت احزاب در کشور های جهان سومی عمدتا بر این بر می گردد که احزاب در این کشور ها از اهداف و برنامه های مشخص برخورد دار نیستند تا کشور را بسوی ترقی و پیشرفت سوق بدهند بل مهم ترین هدف شان رسیدن به قدرت است وبس، وهمچنان اختلافات ایدیولوژیکی بین اعضای حزب و عدم ارتباط بین تشکیلات محلی و مرکزی حزب در این کشورها باعث عدم تاثیرگذاری احزاب می گردد. در صورتیکه احزاب از این خصایص برخوردار نباشند و بتوانند به طور درست کار کنند باعث می شوند که گروه حاکم نتواند دست به استبداد زده و قدرت در بین احزاب به طور مسالمت آمیز انتقال یابد.About the author

safisafa

an afghan student

Subscribe 0
160