دوست

Posted on at


دوست یعنی همراز ، تکیه گاه ، یعنی بهترین کس


دوست کسیست که میتواند شریک زندگیت باشد


دوست کسیست که میتواند تورا به زندگی امیدوار کند


دوست یعنی یک دنیا صمیمیت ، دوست یعنی یک کهکشان ستاره


دوست یعنی یک نور که میتواند زندگیت را روشن بگرداند


          


وقتی دردی داری درمانت هست ، وقتی اشک میریزی آرامت میکند ، بخاطر خنده هایت همیشه پیش خدا دعا میکند


چه زیباست وقتی چنین دوستی داشته باشی ، که بخاطر خوشی هایت از تمام دنیا بگذرد


یک دوست میتواند یک همسر خوب ، یک مادر خوب ، یک پدر خوب باشدپس اگر چنین کسی را در زندگی داریم ، قدرش را بدانیم


چون یک دوست خوب میتواند ما را بهترین فرد دنیا بسازدAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160