فرصت های زندگی, از نو شروع کنید

Posted on at


زندگی مملو از فرصت های ناب و دست نخورده برای هر انسانی است که هدفمندانه در راه زندگی گام برمیدارد و آنرا میپیماید. میتوان این فرصت ها را هر روز و هرآن تجربه کرد. از هزاران روزیکه در زندگی به تجربه آن میپردازید, فقط در یکی آن به حیث یک پدیده تازه که برای تان حالا شروع شده است بیندیشید. این اندیشه ها شما اند که جریان این روزتانرا شکل میدهند و آنرا برای تان مملو از شادی و یا روزی تلخ میگردانند. با اندیشه شاد و خوشحال به سراغ زندگی بروید و به آن به حیث انبوهی از فرصت ها نگاه کنید. این خوشبینی نسبت به زندگی خود را بشکل فرصت های عالی و شکوفا به شما به نمایش میگذارد و زندگی تانرا مملو از خوبی و شکوفا میگرداند.زندگی روی دیگری نیز دارد که مملو است از کینه ها, کدورت ها, بغض ها, شکست ها وغیره. اما باید همه را کنار گذاشت و به روزی تازه با اندیشه های تازه نگریست و همیشه در تلاش این بود که زندگی با روح خوشش به شما نگاه کند و شما نیز به او. با پرداختن به جنبه های منفی زندگی نه تنها که برای گذشته نمیتوانید کاری انجام دهید بلکه امروز تانرا نیز هدر میدهید و به فردا و آینده خود بسیار تاریک نگاه میکنید. نمیتوان با ایستادن بر روی جهانی از احساسات منفی, کدورت ها, بغض ها, خشم ها, دلسردی ها, نادوستی ها و جنبه های منفی دیگر به آینده شکوفا و خوشبخت اندیشید.


 پس باید برای تغیر زندگی خود به اندیشه های خود رجوع کنید و دلیل های اساسی را در آن جاه خواهید یافت, به تغیرشان بپردازید و خود را در جهان تازه ای احساس کنید. این تنها راه پیبردن  به خوبی ها و فرصت های ناب زندگی است و همه میتوانند از آن بهره مند شوند.این ویدیو به فرصت های زندگی جوانان مصری بعد از بهار عربی در آن کشور پرداخته است. 


این انسان است که اندیشه هایش را برمیگزیند, خوب یا بد, پسندیده یا ناپسند و این اندیشه ها اند که امروز و فردای شما را میسازند. اگر بر روی قلعه ای از خشم, بغض, کینه, کدورت و دشمنی به ایستید, دامنه اش آینده شما را چنین رقم خواهد زد, اما اگر برعکس این قلعه که بر روی آن ایستاده اید و فردای خود را در آن متصورید برپایه دوستی, صمیمیت, انسانیت, هدفمندی, بخشش و بزرگ بینی اساس گذارده شده باشد, فردا و فرداهای شما نیز چنین خواهد بود.


زندگی مملو از داشته ها و نداشته های انسانی است, اما همیشه این داشته ها از نداشته ها بیشتر اند.معمولا ما در زندگی خود به نداشته ها که نیازشانرا حس میکنم توجه می کنیم و از بدست نیاوردنشان ناراحت و ناامید میگردیم. این سبب میگردد که ما بخش بزرگ زندگی خود را که داشته ها آن را دربر میگرد نادیده بگیریم. این خلاف واقعیت های زندگی است و یعنی از دست دادن داشته های بزرگ زندگی برای بدست آوردن نداشته های کوچک. فقط باید با دید مثبت به زندگی و واقعیت هایش نگاه کرد, بعد درخواهیم یافت که زندگی را تا اینجایش اشتباه آمده ایم, پس باید از نو, مصمم برای اهداف, با تلاش بسوی آینده و خوشبین به زندگی آنرا ادامه دهیم. در پایین شعرهای تعدادی از شاعران پارسی سرا و  دیدگاهای تعدادی از دانشمندان با ذکر نامشان را آورده ام که زندگی را با دیدگاهای متفاوتی به تحلیل گرفته اند:


آزمودم، مرگ من در زندگی است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است»


مولوی


«پرتوعمر چراغی است که در بزم وجود// به نسیم مژه برهم زدنی خاموش است»


صائب تبریزی


«پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار// غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟»


حافظ


«خوردن برای زیستن و ذکر کردن است// تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است»


سعدی


عبید زاکانی


«نزدیکی به آدمهای بی خردی که همیشه در زندگیشان اشتباه می‌کنند تاوانی دهشتناک دارد و اگر این رویداد رخ داد سرد و سخت باشید همچون کوه، که مار به دور گردنتان چنبره زده‌است»


سیسرو


«بسیار یاد کردن از سختی‌های زندگی، بردگی می‌آورد.»


ارد بزرگ


«به جرأت می‌توان ادعا کرد که زندگانی حقیقی عده‌ای از مشاهیر و رجال بعد از مرگشان شروع شده‌است.»


لئو تولستوی


«بیعشق زندگی محال است.»


افلاطون


«پنجره شناخت درست آدمیان، بازبینی زندگی نیاکان آنهاست.»


برای دریافت مقاله های آینده من به صفحه من بپیوندید About the author

160