افغان سیتادل و بلاگ نویسی جوانان افغان

Posted on at


شاگردان عزیز


بلاگ نویسی یک بخش مهم در عرصه یادگیری علم و پیشرفت هر شاگرد می باشد بانوشتن بلاگ هر شاگرد می تواند آنچه را که در دل دارد بدون کدام مشکل آن را بیان کنند. در افغانستان در اثر عدم پیشرفت شاگردان تا حال نمی توانستند که به آنچه را که آرزو دارند برسند.فلم انکس و شرکت افغانسیتادل تا به حال سهولت های فراوانی را برای شاگردان مکاتب دخترانه افغانستان مهیا نموده ازجمله صنوف کامپیوتر و انترنیت رایگان برای شاگردان می باشد.که شاگردان حالا می توانند بدون کدام مشکل پروژه های که از طرف استادان محترم برایشان داده می شود حل نمایند و به معلومات خود بیافزایند. بلاگ نویسی یک بخش دیگری از تکنالوژی های است که فلم انکس و افغانسیتادل راه اندازی کرده اند. حالا دیگر شاگردان دختران افغان می توانند آنچه در دل دارند را بدون کدام ترس آن را بیان نمایند با  نوشتن بلاگ  آنها می توانند از این طریق کسب درآمد نمایند که این خودش باعث می شود تا جوانان بدون مشکل اقتصادی ادامه تحصیل نمایند. به همین شکل شرکت افغان سیتادل و فلم انکس صنوف سناریو نویسی را برای شاگردان مکاتب برگزار کرده تا آنانیکه به فلم سازی علاقه مندی دارند از این طریق به اهداف خود رسیده و هم بتوانند که در آینده فلم ها ی با کیفیت با لا در کشور خود تهیه نمایند و فرهنگ کشور خود برای دیگر جهانیان به نمایش گذارند.


 


تا حال شاگردان زیادی اعضای فلم انکس اند آنها بسیار خوشحال اند از اینکه برا ی آنها این فرصت مهیا شده تا بتوانند در آینده به آنچه که می خواهند برسند. و بسیاراظهار سپاس و قدر دانی دارند از شرکت افغانسیتادل و فلم انکس که با تمام مشکلات افغانستان این چنین شرایطی را آماده کرده اند که آنها بتوانند ادامه تحصیل داده و در آینده مصدر خدمت برای هموطنان و کشورخود شوند.  


 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160