افغان سیتادل و فلم نامه نویسی در افغانستان

Posted on at


شاگردان عزیز


فلم نامه نویسی عالی باعث پیشرفت فلم سازی در یک جامعه و یک کشور میشود٫ تا حال در افغانستان با وجود چندین دهه جنگ های خانمان سوز نتوانسته بود که در این عرصه کدام پیشرفتی داشته باشد. اما خوشبختانه باز هم با وجود این همه مشکلات اقتصادی و امنیتی که جامعه ما در این اواخر داشته اما توانسته یک قدم در پیشرفت فلم نامه نویسی بردارد.جوانان و نوجوانان کشور به فلم های کشور خود بسیارعلاقه مندی دارند و آرزوی شان این است که فلم های کشور شان در بین تمامی کشور ها برتر و بهتر باشد به همین شکل مردم افغانستان هم علاقه مندی زیاد به فلم های افغانی نشان می دهند اما نظر به مشکلاتی که تا حال و جود داشته فلم های افغانی از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و اما خوشبختانه شرکت افغان سیتادل به همکاری فلم انکس امریکا در چند وقت پیش در مکاتب دخترانه ولایت هرات بخاطر ارتقای ظرفیت فلم سازی در افغانستان دوره های صنوف آموزش فلم سازی را برگزار نمودند شاگردان بسیار زیاد علاقه مند بودند که این چنین فرصت برایشان مهیا گردیده و بسیار اظهار سپاس و امتنان را از شرکت افغان سیتادل و فلم انکس دارند.در هفته گذشته اولین دوره این صنوف به اتمام رسید به همین دلیل و بخاطر تشویق شاگردان یک محفل اختتامیه در ریاست معارف ولایت هرات از طرف شرکت افغان سیتادل برگزار گردید٬ که در این محفل رییس معارف ولایت هرات٫ مدیران مکاتب٬ معاون ها٫ استادان و شاگردان اشتراکننده این صنوف اشتراک داشتند٬ و بعدا از طرف شرکت افغان سیتادل یک تعداد جوایز نقدی و جنسی را برای شاگردان ممتاز اهدا گردید.در اخیر شاگردان اظهار سپاس و قدر دانی کردند از این شرکت که این همه سهولت ها را برایشان مهیا کرده تا آنها از این طریق بتوانند در آینده در کیفیت فلم سازی کشور خود کمک و همکاری نمایند.
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160