فلم نامه نویسی و اقتصاد پایدار در افغانستان

Posted on at


فعالیت های که  در این هفته در لیسه هاتفی انجام شد رابطه به سناریو نویسان , شاگردان که در فلم انکس کار میکنند و امتحانات مکاتب بود. در جریان این هفته از طرف موسسه افغان سیتادل یک محفل در معارف ولایت برگذار شد, در این محفل تمام مدیران مکاتب, رئیس معارف با همکاران اش و آنعده از شاگردان در عرصه فلمنامه نویسی فعالیت داشتند حضور داشتند.


این محفل بخاطر شاگران که به فلمنامه آموزش دیدند و به بهترین شاگردان که فیلم نامه ساختن بودند برگذار شده بود٫ و تعدادی زیادی از شاگردان که به سناریونویسی فعالیت داشتند تقدیرنامه وبه شاگردان اول , دوم و سوم مبلع پول و دیگرجوایز اعطا کردند.


 


قبلا این طور پروژه به سطح مکاتب آغاز نشده بود و این اولین بار توسط موسسه افغان سیتادل افتتاح شد. به همکاری این موسسه تمام شاگران مکاتب هم در این عرصه آموزش شدند و به فعالیت آغاز کردند, این یک پیشرفت ذهنی برای سطح بالا رفتن سویه شاگردان می باشد. شاگردان که در فیلم انکس همکاری داشتند یا کار میکرند, بلاک های خود را می نوشتند و به فلم انکس میگذاشتند بر ایشان مبلغ پیسه که به فلم انکس فعالیت داشتند اعطا شد.فیلم انکس یگانه راهی برای پیشرفت مقاله نویسی شاگردان میباشد که تا سطح بلاگ نویسی شان بالا برود, خوشبختانه تعدادی از شاگردان علاقه زیادی به مقاله نویسی یا بلاگ نویسی و تعدادی هم دوست دارند که به این پروسه اشتراک کنند.فوزیه نوریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160