اگر می خواهید مدیر تاثیرگذاری باشید این متن را بخوانید

Posted on at


همه مدیران فکر می کنند فقط با عنوان مدیریتی که دارند یا صدای بلند و گردن کلفت می توانند مدیران تاثیرگذاری باشند. بعضی هم تنها به نقش تجربه و ارتباط اهمیت می دهند. اما زمانه عوض شده و دنیا چیزهای جدید را می پسندد. امروز علاوه بر همه چیزهائی که گفته شد، شما زبان دیگری هم دارید که باید با آن توجه کنید و آن زبان پوشش شماستخیلی از ماها فکر می کنیم وقتی لباس تمیز یا گران می پوشیم دیگر تمام است. نه نه نه نه


این غلط است. حتی شیک پوشی هم جواب ما نیست. امروز نقش هارمونی در همه چیز اهمیت دارد. از موسیقی گرفته تا پوشاک. هارمونی به هر زبانی ضربان لازم برای موفقیت را می دهد. مردم ظاهر شما را می بینند و درباره باطن شما قضاوت می کنند. لازم است بدانید که چگونه زمان، مکان، رویداد، رفتار و پوشش خود را با هم هماهنگ کنید


وقتی که می خواهید جدی به نظر برسید. وقتی می خواهید مهربان دیده شوید. وقتی می خواهید قاطعیت خود را مضاعف کنید لازم است به پوشش خود بیشتر اهمیت دهید و معماری آن را به درستی به دست گیرید. یادتان باشد که پوشش مکمل زبان بدن شماست


شهلا سالمی زمانی در کشور ترکیه طراح لباس و مد بود. او از این دوره کاری تجربه های درخشانی را با خود به همراه آورده است. در این فیلم او تمام این تجربه را تنها در سه دقیقه به شما متنقل می کند
About the author

elearnever-filmannex

eLearnEver & World Wide Science idea was formed in 1997 by group of professional people in management and IT field in the Middle East. This team attempted to develop knowledge in developing countries by integration of strategic management and information technology abilities together. During the last decade eLearnEver & World…

Subscribe 0
160