نگاهی متفاوت به موفقیت

Posted on atتعریف موفقیت :


تعریف که عموم مردم از موفقیت دارند تعریف درستی از موفقیت نیست که با یک مثال به این موضوعی می پردازیم


یک فرد اهدافی را  در زندگی خود خصوصا اهداف مالی مشخص می کند و به آن می رسد عموما مردم به این گونه افراد موفق می گویند و باورشان بر این است که به موفقیت رسیده است ، در حالی که این گونه افراد برنده هستند نه موفق . زمانی ما می توانیم به این فرد موفق بگوییم که برای رسیدن به اهداف خود سلامتی ، خانواده ، ارتباطات و سایر چیزهایی که ارزشمند است و در آن می توان مفهوم زندگی را یافت تا ما را به تعادل و آرامش برساند قربانی نکند .


 


یادمان باشد زمانی که اهدافی را برای خودمان مشخص می کنیم این اهداف متناسب با توانایی هایمان باشد . یک تعداد از افراد فکر می کنند باید همانند سایر آدمهای برنده یا موفق پرتلاش و سخت کوش باشد . این نگاه درست است اما باید نکاتی را رعایت کرد :


1. هر فرد با فرد دیگری متفاوت است . در دنیای واقعی یک فرد قد کوتاه است و یک فرد قد بلند ، یک فرد ممکن است انرژی زیادی داشته باشد و تلاش زیاد در روز بکند و کمتر استراحت کند اما همچنان انرژی داشته باشد . اما فرد دیگری از انرژی کمتری برخوردار است و اگر همانند فردی که دارای انرژی زیادی است تلاش کند نه تنها نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند بلکه در این راه با شسکت مواجه می شود  و آسیب هایی پنهانی می بیند که در آیند تاثیر منفی جدی بر روی زندگی او می گذارد .


2. سعی کنید که توانایی های خود را بشناسید و آن را بپذیرید مهم نیست که این توانایی ها چقدر زیاد یا کم باشد مهم این است که با واقعیت همانگونه که هست برخورد کنیم .


3.  و بعد از آنکه توانایی های خود را شناسایی کردید مبتنی بر اهداف خود توانایی های خود را افزایش دهید .


برنده شدن مهم است یا موفقیت ؟


شما کدام یک را می پسندید و در زندگی تان پیاده می کنید ؟About the author

160