ولسوالی شیندند

Posted on at


شیندند یکی از ولسوالی های ولایت هرات باستان  است و به پنج ومنطقه تقسیم شده که عبارت از ولسوالی چهارمحل و منطقه دیگربنام زاول است ومنطقه سوم بنام زیرکوه و منطقه چهارم بنام منطقه اوکل و پنجمین منطقه بنام کوی ظهر یادمیشود


در وسط زاول و زیرکوه یک کوه بنام قلعه دختر و یک کوه بنام قلعه پسر که شاید قبل از میلاد باشد واقع است و منطقه اوکل در غرب ولسوالی که با مرز ایران وصل واقع میباشد و بعد از تاریخ 1338در منطقه زاول یک میدان هوایی حربی آغاز و در سالهای 1342تکمیل و به فعالیت شروع کرده است و تا فعلا که سال1392 است کار بالای آن روان است


دریک قسمت از ولسوالی شیندند شاهرا بین المللی و تداروکاتی که ترانزیت پاکستان : ایران و ترکمنستان را هم و صیل مینماید واقع میباشد


حدود اربعه ولسوالی شیندند از طرف شمال به ولسوالی ادرسکن از طرف جنوب به ولسوالی اناردره که مربوط به ولایت فراه و غرب جمهوری اسلامی ایران و از  داردطرف شرق به ولایت فراه و ولسوالی فرسی ولایت هرات موقعیت داردAbout the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160