مستند تصویرهای امروز

Posted on at


اکثرا غذای مردم ما بالای نان گندم ایستاده است ، و بعد از نان خشک میتوان از کچالو و برنج نام برد که دومین خوراک مورد استفاده مردم میباشد. پایین ترین معیار که یک فامیل فقیر و ناتوان توانایی زندگی نمودن با آنرا دارد سه هزار افغانی است، خوب به نظر من پایینتر از این دیگر محال است، فعلاً پولهای سرمایه داران افغان بیشتردر حبیب بانک خارجی ، بانکهای دوبی و روسیه ذخیره شده است.دولت افغانستان نتوانسته است تا جلوی اینچنین فرار سرمایه از کشور را بگیرد. مبلغ هنگفتی که دولت مندان وتاجرین در بانکهای خارجی ذخیره نموده اند زیاتر از ملیاردها دالر است. اگر تمام این پولها در داخل کشور سرمایه گذاری میشد بخش زراعت وصنعت کشور را از فقر نجات می داد. ولی حیف که فرار سرمایه باعث تنزیل ارزش محصولات زراعتی گردیده و نرخ اجناس خارجی را بسیار بالا برده است


اساسی ترین راحل بهبود اقتصاد هر فامیل در کشور ایجاد شغل است،  فرق بزرگ بین کار ودرآمد در شهرها ودهات وجود دارد. تمامی مردم افغانستان چیزی که میخورند مینوشند وکار میکنند بدون بیمه است. در دهات اکثرا مردم به دهقانی و مالداری مصروف هستند. ولی در شهر ها انواع شغل و کار کمی فرق میکند،  کار ثابت ، کار موقتی و.... هر روز که میگذرد مردم فقیر بر اثر کارهای سخت رنجور و ناتوان میشوند. بعد از ناتوان شدن دیگر هیچگونه منبع دایمی نیست که ادامه زندگی کارگر را ضمانت نماید و به همین منظور فامیل ها به طرف فقر و بدبختی کشیده میشوند ، مشکلی معیشتی که در شهرها است در دهات نیست ، ساکنان بعضی از شهرها فقیر تر از دهات هستند ، زیرا در شهرها مصارف یک فامیل از هر ناحیه اگر سنجیده شود بیشتر است


مردمان بیشتر به دلیل درگیری های خشونت آمیز آواره شده اند و با از دست دادن نان آور یا مرد فامیل، خانواده های فقیر اطفال خورد خود را مجبور به کارهای شاقه و دریافت نفقه نموده اند که این باعث میشود تا اطفال از تعلیم وتربیه عقب بمانند ، در حدود 35 درصد مردم بیکار بوده و از آن جمله ده درصد آن محتاج به لقمه ی نان خشک است که گدایان میباشند و اینگونه فامیل ها اکثرا کسانی اند که در جنگ های 33 ساله صدمه دیده و در نتیجه آواره شده اند و سرپرست این فامیل ها نیز افراد ناتوان و رنجوری اند که قادر نیستند به نفقه ی فامیل رسیدگی نمایند و غذای اصلی این مردم نان و چای ، نان خشک با کچالو ، ماست و یا قروتی میباشد که این غذاها از جمله غذاهای بخور نمیر یاد میشود و همچنان اینکه این نان از کجا میاید بحث طولانی دارد.


تصاویری از مردم کابل ، نشان دهنده تلاش همگی برای تامین امور معیشتی زندگی روزمره


AFGHANISTAN - PICTURES OF TODAY - BY JAMIL YOSUFI
About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160