مدل های ذهنی پدیده ای جدی در کنترل و مدیریت زندگی ( مدل های ذهنی عامل جدی در موفقیت و شکست )

Posted on at


مدل های ذهنی :

برداشت عمیق ما از زندگی است که بر فهم ما از دنیا تاثیر می گذارد و طبق آن ما زندگی خود را برنامه ریزی و مدیریت می کنیم .

در اصل مدل های ذهنی مجموعه ای از ایده ها ، باور ها ، ارزشها و مجموعه ی قوانینی است که افراد بر اساس آن تصمیم می گیرند و بر اساس آن زندگی می کنند

 

گاهی اوقات ما شکست را در بخش های گوناگون تجربه می کنیم در حالیکه گاهی دیگران در همان بخش ها موفقیت هایی را تجربه می کنند در اصل مدلهای ذهنیمان متفاوت است که باعث عملکرد متفاوت می شود

    زمانی که یک فرد در زندگی خود در ارتباطات خود دچار آسیب های گوناگون شده است مدل ذهنی که او دارد این است که در این دنیا نمی توان به قشر زن یا قشر مرد اعتماد کرد بلکه باید از آنها دوری کرد .زمانی که این مدل ذهنی این فرد است مشخص است که روابط خود را چگونه مدیریت می کند .

ما نمی توانیم مدلهای ذهنی را درست یا نادرست بپنداریم  . مدل های ذهنی در اصل برای ساده کردن مسائل پیچیده ی زندگی می آیند و کارشان ساده کردن مسائل است اما مشکل زمانی بوجود می آید که این مدل ها به صورت نا خود آگاه  پشتیوانه رفتار ما می گردد ما فراموش می کنیم که این مدل های ذهنی یک برداشت است نه واقعیت محض به همین خاطر گامی جهت اصلاح کردن این مدل های بر نمی داریم و این موضوع است که ما را دچار مشکل می کند. گاهی ما یک مدل ذهنی در پس رفتار و اعمال ما قرار می گیرید که ما از آن بی خبریم . در حالیکه دنیای اطراف ما در حال تغییر است اما مدل ذهنی ما تغییر نمی کند و همین امر باعث می شود که ما رفته رفته از واقعیت دور شویم که باعث رفتار های نامعقول و نادرست می گردد .جالب این است که این مدل ها به قدری عمیق هستند که در برابر بهترین دیدگاه ها مقاومت می کنند

      .  یادمان باشد که مدل های ذهنی ترمز هایی (بریک هایی ) هستند که مانع یادگیری و رشد و پیشرفت می شوند .

چگونه می توانیم مدل های ذهنی خودمان را شناسایی و اصلاح کنیم

ادامه دارد

نویسنده هانی بیکران

 

 

 About the author

160