نکات مهم بعداز اصلاح صورت

Posted on at


 

نکات مهم بعداز اصلاح صورتخوب طوری که همه می فهمیم پوست صورت بسیار ظریف وحساس است که باید متوجه آن باشیم درهنگام اصلاح کردن ومراقبت آن بعداز اصلاح کردن .البته همه به زیبایی صورت وجلد شان توجه زیادی دارد و همیشه مراقب پوست صورت شان است.پس چه بهتر است که همیشه نکاتی را رعایت کنیم که برای پوست ما مفیداست.البته باید وسیله ای را که برای اصلاح انتخاب می کنیم توجه زیادی داشته باشیم زیرا تا اینکه کس دیگری ازآن استفاده نکرده باشد تا دچاربیماریهای پوستی نشویم .درزمان اصلاح صورت متوجه باشیم که به پوست صورت خود آسیب نرسانیم و با عجله و فکری ناآرام صورت را اصلاح نکینم و به آرامی و نرمی گوشش کنیم صورت را اصلاح کنیم وبعداز اصلاح صورت را به آرامی با آب گرم شستشو دهیم ومتوجه باشیم که ازصابون استفاده نکنیم البته این مورد برای اشخاصی است که دارای پوست خشک می باشد زیرا صورت تا اندازه کافی نازک و آسیب پذیرشده که اگرازمواد پاک کننده که دارای مواد شیمیایی است استفاده کنیم مضر خواهد بود.و افرادی که دارای پوست چرب می باشد می تواند ازصابون های که مخصوص پوست های چرب است استفاده کند.وبعداز شستن صورت را با یک پارچه نرم ویا پارچه نخی خشک کنیم ودرمرحله بعد کوشش کنیم که مخلوط ای از تخم مرغ عسل و شیر درست کرده و برای 20 دقیقه روی صورت بگذاریم البته اگر عسل در منزل موجود نبود می توانید ازمواد جانشین آن مانند شکر استفاده کنید.این مواد باعث می شود که بافت های پوست صورت تقویت شود و پوست ضخیم تر شود و یک جلای خاص به پوست بدهد.واگراین مواد موجودنبود می توانید آب خیار را بگیرید و با پنبه آب خیاررا به صورت ماساژدهید تا جزب پوست شود.آب خیار نیز برای تقویت پوست مفید است و طوری که یکی از ملکه های انگلیس نیز با آب خیار حمام می کردن زیرا آب خیار پوست را جوان نگه می دارد وباعث تقویت پوست می شود.اززردی تخم مرغ نیز می توانید به تنهایی استفاده کنید.البته نکته بسیار مهم این است که می توانید بعدازشستن صورت ازبخار آب استفاده کنید تا سلول های پوست صورت بازشده و خون جریان پیدا کند.واگرمواد را بعداز این مرحله استفاده کنید بهتر خواهد بود.About the author

160