بیایید بخاطری از بین بردند مواد مخدر دست به دست هم بدهیم

Posted on at


یکی از مصیبت هایی که انسانها بخاطر بربادی خویش بدست خود آفریده اند کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر است . این ماده زهر آلود که باعث تباهی بشریت شده است و آنان را به هلاکت میرساند زیانبار ترین تولیدی است که پروسه تولید و پروسس آن زمانگیر است ولی اثرات نامطلوب آن نهایت سریع و روشن است. مردم افغانستان که در طی سالهای اخیر عملآ قربانی این ماده کشنده شده اند به وضاحت مشاهده کردیم که اعتیاد یک پدیده شوم وارداتی از بیرون مرز ها به ویژه ایران و پاکستان میباشد. شرایط ناگوار چند سال اخیر باعث گردیده که تعداد زیادی از هموطنان ما به ایران و پاکستان مهاجر گردند این مهاجرین بیکار و ناتوان در کشور های هم سایه باعث گردید که تعداد کثیری از آنها به اعتیاد روی آورندو خود را بدست خود به هلاکت بیاندازند. استعمال سگرت ، چرس ، تریاک ، هیرویین ،مورفین ، کوکایین و غیره در میان مردم میرساند که تولید این ماده زهری به وسایل مواد کیمیای و دیگر نیاز دارد و افغانها به صورت قطع توانایی تولید آنرا ندارند و تعدادی از کشور ها نحوی از آنجا در عرضه مواد مخدر نقش دارند. همان طوریکه مافیای داخلی ف منطقوی و جهانی به خاطری حصول مفاد دست به فعالیت و کار موا مخدر می زنند به همان انداره مخالفین اعتیاد در مبارزه علیه مواد مخدر برنامه ها و طرح های ارزشمندی را رویدست گرفته و جهت جلوگیری از استعمال و اعتماد بیشتر آنها و مهار ساختن تولید و قاچاق مواد نشه آور فعالیت های سازنده را انجام داده انددر جذب موسسات نهاد ها ادارات دولتی مبارزه علیه مواد مخدر را برای افراد و اشخاصی هم وجود دارند که بصورت مستقلانه اضرار مواد مخدر را برای مردم بازگو میدارند تا مردم از استعمال آن خود داری نمایند


با تبلیغات خوب و موثر به ضد کشت ، تولید و استعمال مواد مخدر راه  انداری نموده و مردم را از عواقب خطرناک اعتیاد واقف بگردانیم چون افرادی که از کشور های همسایه دوباره برگشتند به صفت افراد عاطل و باطل و بیکار بار دوش جامعه و خانواده خود گردیده اند !  پس ای مردم 


با این همه عواقب بدی که مواد مخدر وتهیه و استعمال آن پدیده آورده چگونه میتوان بصورت فعالانه بر ضد آن مبارزه کرده  و مردم را در روشنایی اضرار استعمال مواد قرار داد


خانواده در اجتماع نقش اولی  رادر تربیت سالم فرزندان شان دارند تا اطفال  نوجوانان جوانان خود را با اخلاق حسنه و عادت خوب تربیت نمایند و زمینه های علاقمندان فرزندان شانرا به سپورت مطالعه و مصروفیت های سالم دیگر فراهم گردانیده  بزرگان محل ، موی سفیدان ،  به خصوص امامان مساجد و معلمین در مکاتب و مراگز صحی جوانان را از اضرار کشنده خطرناک مواد نشه آور آگاه گردانند و به افرادی اجتماع بفهمانند که از استعمال مواد مخدر جدی جدآ بپرهیزند صحت و سلامت روحی خویش را به مخاطره نه اندازندمسولین و منسوبین دولتی بخصوص ادارات مبارزه علیه مواد مخدر مبارزه جدی و بی امان را بر ضد این پدیده منفور راه اندازی نمایند و تمام اماکن و محلات تجمع معتادین استعمال کنند گان مواد مخدر را تحت کنترول در آورند و افرادی معتاد را اجازه استعمال در محلات عام را نه دهند به خصوص مبارزه با کیند شت مواد مخدر تمام مردم مخلات و نیروهای امنیتی وظیفه دارند تا دهاقین وزمین داران را از زرع کشت مواد نشه آور ممانعت نمایند مبارزه با مواد مخدر وظیفه پولیس است که بیش از پیش فعال گرند از قاچاق و فروش آن در همه نقاط کشور جلوگیری نمایندمسولین صحت کشور در معالجه و تداوی معتادین گام های عملی و سازنده را بردارند و مبتلایان به مواد مخدر را از این مرض مدهش رهای بخشند. تمام مسولین دولتی زمینه های کاری و اشتغال را برای جوانان مساعد سازند و اجازه ندهند تا جوانان به اعتیاد روی آورند و ایجاد مصروفیت های سالم ورزشی و تفریحی میتواند یک عامل باز دارنده بر ضد اعتیاد مبازه فعال و بی امان را عملآ آغاز کنند تا همه مردم از شر این دشمن زندگی رهایی یابند زیرا عتیاد و احتیاد عواملی اند که دست به دست هم میدهند اکثرآ دوزدی ها رهزنی ها و سایر اعمال منافی اخلاق انسانی در جامعه از اعتیاد احتیاج و بیکاری جوانان سرچشمه میگیرند و نبود یک وظیفه درآمد خوب برای بقای زندگی افراد را گمرا گردانیده و آنان را بسوی اعتیاد و غیره اعمال نادرست می کشاند. بلاخره این وظیفه ما و همه ماست که انسان ها را از چنگال وحشتناک اعتیاد و استعمال مواد مخدر نجات بدهیم سعی و تلاش نمایم تا جامعه عاری از فلاکت موادمخدر داشته باشیم که چنین جای دولتی برای خوشبخت می آورد و ما باید روزی شاهد خوشبختی همه مردم دنیا باشیم


 


 " نوشته : محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160