فناوری نوین, رسانه های دیجیتالی و دسترسی همگانی

Posted on at


بالا رفتن توان فنی و کیفیت فناوری ها و ابزار فنی مانند, تلفن, تلیگراف, فکس و غیره زمینه ساز تحولی عمیق در عرصه فناوری گردیده است که ما امروزه آنرا بنام فضای مجازی یاد میکنیم. فضای مجازی یکی از بزرگترین دست آوردهای است که بشر امروزه توانسته است به آن دست یابد. رد پای فضای مجازی را میتوان در موج علمی و فناوری ایکه طی سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم, دید.

فضای مجازی قابلیت های بسیار گسترده ای را در اختیار بشر قرار داده است که تا امروز هرگز شاهد آن نبوده ایم. سطح اطلاعات و ارتباطات را بصورت بسیار گسترده ای فراخ گردانیده است, سانسور و توانایی های سامانه های سیاسی استبدادی را کاهش داده و فرصت های زیادی برای نوآوری, ظهور استعدادها و تشکیل تشکل های اجتماعی و سیاسی فراهم کرده است. ردپای رسانه های دیجیتالی و اجتماعی را بصورت قدرتمند آن میتوان در حرکت های اجتماعی, سیاسی و حقوق بشری نوین یافت. در بسیاری موارد این رسانه های توانسته اند که شکل پل اتباطی را بین اقشار مختلف مردم بازی کنند و سبب تشکل هرچه بیشتر شان گردند.

با گذشت هر روز و هرچه توانا تر شدن و همگانی تر شدن این رسانه های بر تاثیرگذاری شان افزود میگردد, این به خودی خود سبب توانا تر شدن مردم و تقویت هرچه بیشتر نهاد های مردمی میگردد. میتوان این اثرگذاری را در حرکت های مردمی که در این چند سال اخیر در کشورهای متفاوت مانند, ترکیه, مصر, انگلیس, آمریکا, تونس, ایران, افغانستان... افتاده است, شاهد بود. در بیشتر موارد این رسانه های دیجیتالی و اجتماعی بودند که نقش بسیار مهم آگهی دهی و اطلاع رسانی را به عهده داشتند.

           

رسانه های دیجیتالی که انواع متفاوت شبکه ها از انترنت تا شبکه های مخابراتی, نرم افزارهای رایانه ای, بازی های رایانه ای وغیره را در بر میگیرد تا حد زیاد فضای بی واسطه ای را فراهم کرده اند که تعامل و ارتباطات را گسترانیده است و انواع متنوع فرصت ها و امکانات را آماده کرده است که بسیار هم انعطاف پذیر اند.امروزه در تمامی جنبه ها از فنی تا اجتماعی و پزشکی و نظامی قابلیت های کاربردی رسانه های دیجیتالی و اجتماعی را میتوان به وضوع مشاهده کرد و بهره برد. شاید بیشتر از همه, این فرهنگ و فضاهای فرهنگی اند که از آن متاثر شده اند و برآنه تاثیر گذاشته اند که این خود راه را بسوی جهانی شدن اندیشه ها, فرهنگ ها, سنت ها, نظام ها و باور ها باز کرده است. بشکل انفرادی و گروهی, سازماندهی شده و یا بشکل نامنظم باورمندان و دوستداران همه آیین ها, باورها, اندیشه ها, فرهنگها و گستره های تمدنی این را بهترین فرصت موجود برای نشر و پخش خود دانسته اند و به نوعی فضای باز علمی برای همه فراهم شده است. 

دوستهای عزیز لطف کرده برای دریافت مقاله های بعدی من به صفحه من عضو شوید. About the author

160