جهان دیجیتالی و فناوری نوین

Posted on at


رایانه امروز به بخش جدا ناپذیر زنگی انسانی تبدیل شده است و هر روز بر حیطه فعالیت آن افزوده میگردد که میتوان ردپای آنرا از بازی های کودکانه تا اجرای وظایف بزرگسالها گرفت. حضور آن در انواع فعالیت های روزمره شامل آگاهی یابی و آگاهی دهی, دید و بازدیدهای انترنتی, خریدابزار و چیزهای مورد نیاز, فروش, انجام فعالیت های مالی, برقرار کردن ارتباط, آموزش دادن و آموزش گرفتن, مطالعه و نوشتن و هزاران مورد دیگر را نام برد. این گسترش با ضریب هرچه بیشتر هر روز حوضه های تازه ای را می پیماید و کار آمدی بیشتری را از خود بنمایش میگذارد.امروزه عرصه دیجیتالی جهان نوآوری و ابتکار را در خود محصور کرده است و بیشترین مغزهای متفکر و نوآور را در خود جذب کرده است. بیشترین سرمایه گذاری جهانی در این مورد صورت میگرد و بیشترین تقاضا نیر برای آن وجود دارد.  پیدایش فناوری های نوین ناممکن های زیادی را ممکن و خیلی ها از چیزهای دور از دسترس گذشته را در دسترس ساخته است. این توسعه و پیشرفت ها آگاهی دهی را دچار تحول شگرف کرده است, مرزهای جغرافیایی را درهم شکسته است, مخاطب و گوینده را جهانی ساخته است و جهان را در همه عرصه ها اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, دانشگاهی, آموزشی, پرورشی, نظامی, اداری و غیره دچار دگرگونی بنیادی کرده است.یکی از این عرصه های نوین که کارایی ویژه ای از خود ارایه کرده است و سبب گسترش بسیار زیادی گردیده است, رسانه های دیجیتالی اند. این رسانه ها با کاربرد ابزارها و پردازشگرهای دیجیتالی به انتشار و تبادله اطلاعات میپردازند که شامل شبکه جهانی انترنت, خدمات ارتباطی مخابراتی مانند پیامک ها وغیره اشکال رسانه ای دیجیتالی میگردد.  در این رسانه های با استفاده از پردازشگرهای دیجیتالی تبادل و انتشار محتوا صورت میگیرد که انواع نرم افزارهای رایانه ای, بازی های رایانه ای, رسانه های انترنتی و انواع گوناگون دیگر ابزارها رامیتوان نام برد. این رسانه های از ویژگی های منحصر به فردی مانند سرعت و گستردگی دامنه وسعت انتشار محتوا, آسانی نشر محتوا, ظرفیت بالا و تنوع محتوا, کم هزینه بودن رسانه, گستردگی و تنوع مخاطبین و دسترسی آسان به محتوا برخوردار اند.تاثیر رسانه های دیجیتالی در بخش اقتصادی و کارآفرینی نیز مانند هربخش دیگری بسیار عمیق و متحول کننده بوده است. شرایط و فضای کسب وکارهای زیادی را تغیر داده است, کسب و کارهای زیادی را ناکارامد کرده و آنها را از صحنه بیرون ساخته است و برعکس زمینه های کسب و کار و فعالیت های تازه ای زیادی را نیز ایجاد کرده است, که نه تنها پیامدهای این تغیر و تحولات را جبران میکند بلکه فرصت های دست ناخورده ای بسیار زیاد دیگری را نیز برای کارآفرینان, نوآوران و انسانهای خلاق ارایه میکند. 


برای دریافت مقاله های بعدی من لطف کرده و به صفحه من در تارنمای فلم انکس عضو شوید. سپاسAbout the author

160