افغان سیټادل او د نقاشی هنر په افغانستان کی

Posted on at


:ګرانو زده کوونکو


څرنکه چی د هرات ولایت پوهنی ریاست فیصله کړی وه د ښوونځیانو آزموینی د لومړۍ لیندۍ نه پیل شی او د لیندۍ په ۱۵ باندی پای ته ورسیږی. میرمن حیاتی لیسی د پوهنی ریاست فیصلی پیروی سره یی د متوسطه او لیسی دوری آزموینی یی د لیندۍ په لومړۍ پیل کړلی او د دغه اونۍ په جریان کی پای ته ورسیدی. زده کونکی خپلو نتایجو ته بی صبرانه منتظره دی او قراره دی چی د راتلونکی اونۍ په جریان کی د زده کونکو آزموینی نتایج اعلام شی.د دغه ښوونځی دغه اونۍ بل فعالیت چی درلودلو د افغان سیټادل شرکت نه وو. په دغه اونۍ کی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه هغه زده کونکو ته چی د نقاشی هنر که مینه درلودله او هیله لری چی په راتوکه کی وکولی شی د هیواد د هنرمندانو نه اوسی یو ښه ځای او شرایط یی چمتو کړل ترڅو چی وکولی شی خپلو هیلو ته ورسیږی.افغان سیټادل شرکت د هغه زده کونکو لپاره یی چی د نقاشی برخه کی مینه درلودله یو اتل یی جوړ کړلو ترڅو چی هغوی وکولی شی د دغه لاری نه خپل هنر په نمایش کښښدی او د راتلونکی وختونه خپل ځان ته چمتو کړی. او هم زده کونکو د افغان سیټادل نه دا چی هغوی ته د کامپیوټر او انترنټ او د نقاشی  هنر ټولګی او ځای یی چمتو کړی دی لری. 
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160