انواع و اقسام گربه ها

Posted on at


انواع و اقسام گربه ها 


در دنيا بيش از يگ ميليون حيوان كشف شده كه راه ميروند مي خرند مي جگند شنا مي كنند مي پرند و حفر ميكنند و يا در نقطه ثابت مي مانند كه همه آنها از نظر جثه و شكل با هم ديگر متفاوت هستند و هر يكي ار آنها داراي صفات و انحصار به فرد خود را دارد .


                          


يكي از آنجمله گربه ها هستند كه در همه جا دنيا بافت ميشوند به جز در آستراليا گربه ها اقسام و انواع زيادي دارند و ميتوان از جمله گربه ها شير ها ببرها پلنگ ها را كه در نواهي مختلف دنيا زنده گي ميكنند و هر كدام آنها داراي صداي مخصوص خودرادارا  هستند مثلا شير ها و گربه هاي بزرگ غرش ميكنند و گربه هاي كوچك خرخر ميكنند و گرگ ها روره ميكشند كه قويتزين اين گربه ها شير ها هستند و همه آنها گوشت خوار هستند


                               


 و در همه جاي طعبيت به طور آزاد زنده گي ميكند شير ها بيشتر در افريقا يافت ميشوند و بيشتر عمر مي كنند و به طور گرهي شكار مي كنند و غذاي آنها حيوانات سم دار تشكيل ميدهد و اما ببرها بيشتر در جنگلهاي هندوستان زنده گي ميكنند اين ها به طور انفرادي شكار ميكند بسيار قوي و چالاك هستندكه حتي به فيل ها هم حمله ميكند و يگ خصوصيات بزرگ در ببرها هست كه اگر نوزاديكه از شير ماده و ببر نر و يا بر عكس آن به دنيا بي آيد عقيم هستند و اما پلنگ ها كه نسبت به شير ها و ببر ها كوچكتر هستند و معمولا در شب ها شكار مي كنند و به سرعت از درخت ها بالا ميروند و آخرين نسل خانوده گربه هاي وحشي هستند كه ُبيشتر در امريكا زنده گي ميكند و از پرنده گان و جوينده گان تغذيه مي كند.


با تشکر 


نویسنده: احمدسعید160