وقتی می توانید از روستای خود با جهان تجارت کنید

Posted on at


این روزها که حال تجارت و کسب و کار دنیا خوب نیست، خیلیها فکر می کنند دیگر هیچ ایده به درد بخوری برای ایجاد یک کسب و کار مناسب در شهرها وجود ندارد. چه برسد به روستاها. در ظاهر هم درست است. وقتی بزرگترین شهرهای جهان با آن همه تکنولوژی و امکانات و پول دست به گریبان بحران و رکود و هزار بدبختی دیگر هستند، دیگر چه جائی برای یک روستای دور افتاده می ماندشاید تا همین چند ماه قبل من هم با شما هم نظر بودم. اما بهار امسال با یک خانمی اشنا شدم که با یک ایده جالب و البته یه دنیا استقامت و پایداری از ته روستای خودش یک حرکت اتفجاری انجام داده بود. حتی این خانم محترم خیلیهای دیگر را هم در روستای خودش و روستاهای اطراف مشغول به کار کرده بود


در خیلی کشورها مثل ایران و افغانستان که از هزار و یک مشکل اقتصادی و فرهنگی رنج می برند دیگر جائی برای فکر کردن به زنان و مردان زحمت کش روستائی باقی نمی ماند. دولت افغانستان که تمام فکرش شده معاهده امنیتی با آمریکا و نجات از دست تروریستها و دولت ایران هم که باید راهی برای خلاصی از دست تحریمها پیدا کند


اینجاست که آدمها بدون اینکه منتظر دولت باشند باید خودشان فکری برای خودشان بکنند. می توانند کوچ کنند به شهر. می توانند کاری نکنند و متظر روزگار بمانند. اما ذات انسان بیش از اینها را می خواهد


قبل از ادامه حرفم اجازه دهید این فیلم را ببینیمامیدوارم فیلم را دیده باشید و گرنه هیچ چیز از ادامه حرفم نخواهید فهمید. این فیلم خیلی روی من تاثیر گذاشت. شما را نمی دانم.  احتمالا می پرسید برای انجام چنین ایده ای خیلی چیزها لازم است که در روستای ما نیست. اتفاقا در روستای این خانم هم نبود. اما وقتی همتش باشد شما می توانید یک راه حلی پیدا کنید. می توانید از اقوامتان در شهر کمک بگیرید. می توانید خودتان از برخی خدمات دولتی استفاده کنید. خلاصه هر بهانه ای بیاورید هزار و یک جواب دارد. در هر روستائی تولیداتی وجود دارد که اصولا در جای دیگری نیست. اگر بتوانید شکل بهتری به تولید آنها بدهید می توانید مشتریان خوبی هم برای آن پیدا کنید. مهم این است که شما بتوانید برای آن محصول در سطحی گسترده بازاریابی کنید.


حالا اگر شما کسی هستید که در روستا نیست اما فکر می کند می تواند برای کمک به شکل گیری چنین کسب و کاری در روستا کمک کند. خوب بسم الله


این موضوع رقبای زیادی ندارد. اما مشتریان زیادی دارد. سخت است اما شدنی است. سرمایه زیادی هم نمی خواهد. در عین حال توسعه سریع اقتصاد منطقه را هم در پی دارد.


 About the author

elearnever-filmannex

eLearnEver & World Wide Science idea was formed in 1997 by group of professional people in management and IT field in the Middle East. This team attempted to develop knowledge in developing countries by integration of strategic management and information technology abilities together. During the last decade eLearnEver & World…

Subscribe 0
160