جنگ

Posted on at


جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر شکوفای تمدن بشر نیز بعنوان مهم ترین و رایج ترین وسیله حل اختلافات ملت ها باقی مانده و قرن بیستم که قرن تمدن خوانده می شود خونین ترین و وحشیانه ترین و پر تلفات ترین جنگ های تاریخ بشری را بخود دیده است



تعریف جنگ: برخورد مسلحانه بین دو یا چند کشور است،ولی در فرهنگ جنگ به تعاریف مختلفی از انواع جنگ ها بر میخوریم که مهمترین آنها از این قرار است



جنگ های تهاجمی و تدافعی : رایج ترین نوع جنگ ها است که بر اثر تهاجم مسلحانه یک کشور به کشور دیگر آغاز میشود و کشوریکه مورد تهاجم قرار گرفته بدفاع از خود می پردازد قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد هرگونه تهاجم و تجاوز مسلحانه از سوی یک کشور را به خاک یک کشور مستقل محکوم می کند و بدنبال هر تهاجم شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داده کشور مهاجم را بدفع تجاوز و عقب کشیدن نیروهای خود از خاک کشور مورد تجاوز فرا می خواند .ولی سابقه نشان داده است که قطعنامه های شورای امنیت ضمانت اجرایی ندارد و تا کشورهای در حال جنگ خود آمادگی ترک مخاصمه را نداشته باشند جنگ ادامه دارد



جنگ های چند جانبه و بین المللی :گاهی اتفاق می افتد که چند کشور در یک منطقه وارد جنگ میشوند و یا کشور های در حال جنگ هر یک بطور مستقیم و غیر مستقیم از وسی کشورهای دیگر مورد حمایت قرار می گیرند .گسترش این نوع جنگ ها به جنگ بین المللی منتهی می شود که در قرن بیستم دو بار شاهد آن بودیم . در جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 به طول انجامید نخست آلمان و اتریش به فرانسه و روسیه حمله کردند و سپس انگلیس بطرفداری فرانسه و روسیه و عثمانی بطرفداری از آلمان و اتریش وارد جنک شدند و سر انجام آمریکا و ژاپن و ایتالیا و کشور های دیگر اروپا هم وارد جنگ شدند.جنگ جهانی اول به شکست و تجزیه آلمان و اتریش و امپراطوری عثمانی ها انجامید و نقشه چغرافیایی اروپا و خاور میانه را تغیر داد .یکی از نتایج دیگر جنگ بین المللی اول انقلاب بلشویسکی روسیه بود که چهره سیاسی جهان را بکلی دگرگون کرد



جنگ بین المللی دوم در سال 1939 با حمله نیروهای  هیتلر به لهستان آغاز شد انگلیس و فرانسه به آلمان اعلان جنگ دادند و ایتالیا هم به طرفداری آلمان وارد جنگ شد .دولت شوروی در آغاز جنگ با آلمان پیمان دوستی بست و بااستفاده از فرصت نیمی از لهستان و کشور های ساحل دریایی بالتیک (لیتوانی،لتونی،واستونی) را بتصرف خود درآورد به فنلاند حمله کرد،ولی هیتلر پس از تصرف قسمت اعظم اروپا در سال 1941 به روسیه شوروی حمله برد و جنگ ابعاد وسیعتری یافت .در پایان سال 1941 آمریکا و ژاپن هم وارد جنگ شدند و بدنبال آن همه کشورهای جهان بااستثنای چند کشور مانند سویس،ترکیه و سوید بطور مستقیم و غیر مستقیم درگیر این جنگ شدند جنگ جهانی دوم در سال 1945 با شکست آلمان و سپس ژاپن(که هدف حمله بمب اتومی قرار گرفت ) پایان یافت مجموع تلفات نظامی و غیر نظامی این جنگ که خونین ترین جنگ و پرتلفات ترین جنگ تاریخ محسوب می شود به 55 میلیون نفر تخمین زده شد که تنها تلفات شوروی بیش از بیست میلیون نفر بوده است



  جنگ های استقلال :جنگ های که در نتیجه قیام مسلحانه مردم یک کشور تحت سلطه علیه نیروهای کشور مسلط یا استعمار گر آغاز می شود و هدف آن نیل به استقلال است جنگ های استقلال نامیده میشود که معروفترین آنها جنک استقلال امریکا است.ازپایان جنگ جهانی دوم به این طرف بسیاری  از مردم کشور ها مستعمره علیه استعمار گران برخاسته و علیه آنها جنگیده اند که از جمله معروفترین آنها می توان به جنگ های استقلال افغانستان،الجزایر ،و ویتنام اشاره کرد


 


جنگ های داخلی :در طول تاریخ شاهد جنگ های بسیاری بوده ایم که در داخل یک کشور بین گروهای متخاصم و رقیب یکدیگر آغاز می شود و به پیروزی یکطرف یا تجزیه و تقسیم کشور انجامیده است .معروفترین جنگ داخلی در تاریخ معاصر جنگ داخلی آمریکا است که در سال 1861 بین طرفداران و مخالفان الغا بردگی در گرفت و پس از چهار سال به لینکن شانزده همین ریس جمهوری آمریکا که طرف دار الغا بردگی بود انجامید


  نگارنده:مسیح الله رحمانی




About the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160