افغانستان

Posted on at


افغانستان سرزمین شجاعان و دلاوران است افغانستان کشوریست که در آن تمدنها گذاشته شده و فرمانروایان دلیر و شجاع در این عرصه قدم گذاشته اند  واین است دیاری که نیکوترین وداناترین مردم در آن پا به عرصه وجود نهادند و علمادر این عرصه وخاک قدم گذاشته و بعد از مرگ در این خاک مدفن شده اند.افغانستان یک کشوریست باستانی ودارای آبدات تاریخی زیادیست و کشوریست که قدامت تاریخی زیاد دارد این سرزمین دارای شکوه و عظمت زیاد دارد واز لحاظ تمدن های که در آن گذاشته شده و پادشاهان دلیرش هیچ کشوری با او مقابله کرده نمیتواند.افغانستان با وصف کوه های بلندش خرمی و سرسبزی درختان و چمنهایش همه را به خویش جلب نموده و با تمام زیبایی که دارد وبا این هموطنان که به کشورشان عشق میورزند این کشور دیگر هم زیبا گشته وبیش از همه وقت میدرخشد این ما هستیم که میتوانیم کشورمان را زیبا کنیم و با عطوفت و لطف به هموطنان خود کشورمان را آباد و خوب نگهداریم

..About the author

hayedeh-nowrozi

Hayedeh Nowrozi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160