شروع پروگرامهای آموزشی کامپیوتر و انتر نیت در مکاتب هرات

Posted on at


با تمام شدن امتحانات سالانه در مکاتب هرات، پروگرام آموزشی کامپیوتر و انترنیت در مکاتب دولتی آغاز یافت.


  


این پروگرامها شامل؛ آموزش پروگرامهای نوشتاری و انترنیت است که سال گذشته و امسال در مکاتبی مثل: حوض کرباس، مکتب محجوبه هروی، مکتب امیر علی شیر نوایی، مکتب فتح و غیره مکاتب دولتی برگزار میگردد و شاگردان میتوانند بعد از سپری نمودن این دوره در فلم انکس فعالیت داشته باشند و از این طریق مقدار پولی را بدست آورند


 


.


شاگردان میتوانند علاوه بر فلم انکس، در دیگر شبکه های اجتماعی نیز فعالیت کنند و با به اشتراک گزاری مقالات خود و دیگران، در مقالات آنها نیز سهیم باشند.


علاوه بر  شاگردان مکاتب، اشخاص دیگری نیز میتوانند در فلم انکس نیز فعالیت داشته باشند، افردی مثل محصلین دانشگاه، نویسندگان داستان ها و فلم نامه ها و دیگر افراد در گروه های سنی متفاوت که قابلیت فعالیت در انترنیت را داشته باشند


 


.


همچنان یکی دیگر از مزایای فلم انکس این است که با تهیه نمودن فلم و یا با به اشتراک گذاری نیز میتوانیم مقدار پولی را بدست آوریم.


امید که همه بتوانند با داشتن حساب در این سایت، موفق باشندAbout the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160