رهایی از دردهای روانی

Posted on at


میدونید یک راه خوب برای التیام دردهای درونی پیدا کردم! رو به روی یه دوست روانی وایمیستم و بهش میگم با مشت منو بزنه! بعدش من اونو میزنم! نوبتی همدیگهم رو میزنیم! خدائیش تمام دردهای روحی، روانی، کودک درونی، سگ درونی و خر درونی خودمو یادم میره! شما هم امتحان کنید! 

پ ن 1: برای اطلاعات بیشتر به فیلم ( باشگاه مبارزه ) ساخته دیوید فینچر مراجعه کنید
پ ن 2: در صورتی که دوست روانی دور و برتون پیدا نمیشه! بنده در خدمتم
پ ن 3: خدا بزنه پس کله این زعیم ملت که توافقنامه رو امضاء کنه
پ ن 4: پ ن شماره چهار سره کاریAbout the author

160