فناوری نوین, رسانه های اجتماعی و دسترسی همگانی - بخش سوم

Posted on at


از آنجاییکه رسانه های اجتماعی یک پدیده تازه اند, محتوای موجود در آنها نیز به سبک نوین و با درنظر داشت خواست کاربران بصورت بسیار جذاب و گیرا فراهم میگردند. رسانه های دیجیتالی برای خود هیچ مرزی را متصور نیستند و کاملن بشکل جهانی نشرات دارند که این از یک طرف سبب جهانی شدن رسانه ها برای پخش و انتشار جهانی و از جانب دیگر سبب جهانی شدن مخاطبان با دسترسی بدون مرزشان به محتوای تولید شده در هر گوشه جهان میگردد.رسانه های دیجیتالی مانند انترنت به مراتب از رسانه های سنتی مانند روزنامه ها انعطاف پذیری بیشتری دارند, گزینه ها و اختیارات بیشتری را در اختیار انسانها میگذارند. این محدودیت فضا و اندازه را برای اطلاع رسانی , آگاهی دهی و تبادله معلومات از بین میبرد. به هر اندازه که خواسته باشید میتوانید محتوا ایجاد کنید و در فضای بی کران رسانه های دیجیتالی در میان بگذارید تا از آنها استفاده کنند. در هر زمان لازم میتوان به ویرایش آنها پرداخت و یا نسخه تازه از آن موضوع را وارد.فضای بی کرانه دیجیتالی سبب کاهش بسیار زیاد در هزینه ایجاد برای ایجاد گران و هزینه دسترسی برای کاربران گردیده است. با وارد کردن یک موضوع به رسانه های دیجیتالی به هر اندازه دلخواه بدون کدام هزینه ای میتوان آنرا تکثیر کرد و در صورت فروش, بی شمار از یک موضوع را میتوان فروخت. مقایسه دو کتاب چاپ شده و دیجیتالی موردی خوبی برای بیان پیشرفت از مرحله سنتی تا دیجیتالی اند. یک کتاب را فقط با یک بار دیجیتالی کردن میتوان در رسانه های متفاوت دیجیتالی قرار داد و بی شمار نسخه با کیفیت از آنرا به فروش رساند, که این هزینه آماده کردن آنرا بسیار کاهش میدهد. در حالیکه هر نسخه چاپی یک کتاب هزینه ویژه آماده کردن خود را دارد و سبب افزایش قیمت آن میگردد. در طرف دیگر دسترسی به یک کتاب چاپی محدود است گاهی نا ممکن در حالیکه یک کتاب دیجیتالی را میتوان در هر گوشه جهان با استفاده از رسانه های دیجیتالی بدست آورد.   کاهش هزینه ها و افزایش دسترسی آسان از دست آورد های مهم رسانه های دیجیتالی اند.با پیوند گذاری درجاه, میتوان متن خود را بسیار غنی کرد و آنرا به چندین منبع دیگر وصل کرد,در حالیکه این ویژگی در کتاب های چاپی وجود ندارد. در کنار پیوند گذاری متن ها, استفاده از ابزارهای صوتی وارد مرحله ای نوینی شده که بسیار با کیفیت تر از قبل میتواند انجام گیرد. در رسانه های دیجیتالی استفاده از ابزارهای صوتی مانند صدا و موسیقی و ابزارهای ویدیویی بسیار معمول گردیده است که در ارایه, فهم و درک محتوا کمک میکند. این قابلیت را نمیتوان در رسانه های سنتی یافت.ارتباط آسان, بدون محدودیت و بی واسطه یکی دیگر از دست آورد های رسانه های دیجیتالی اند. دیگر برای خرید و یا تماشای یک فلم, آهنگ و یا ویدیو, خرید یا خواندن یک کتاب, مقاله, روزنامه, مجله, فرهنگ واژگانی یک زبان و غیره ضرورت به بیرون رفتن و گذاشتن هزینه زمانی و پولی نیست. به آسانی میتوان با دسترسی به رسانه های دیجیتالی مانند انترنت همه این کارها را از خانه, دفتر و یا هر موقعیت دیگری انجام داد. گام مهمیست برای استفاده بهینه از زمان, پول و نیروی انسانی. 


دوستهای عزیز میتوانید بخش نخست این مقاله را با این متن بخوانید:  http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/83301/83301


همچنین لطف کرده وارد صفحه من در تارنمای فلم انکس گردید و عضویت آنرا بدست آورید تا موضوع ها و مقاله های بعدی را از دست ندهید.About the author

160