دروغگویی و پدیده ای رایج در جهان سوم خصوصا افغانستان و گامی جدی برای عقب ماندگی

Posted on at


دروغگویی :


زمانی که بحث از دروغ گویی به عنوان یک خصوصیت منفی یاد می شود به معنای این است که : گفته هایی را که شخص بیان می کند با واقعیت اتفاق افتاده مطابقت ندارد . یادمان باشد که دروغگویی یکی از مشکلات جدی که برایمان تولید می کند از دست دادن اعتبارمان در میان دیگران است و یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت داشتن اعتبار بین مردم است .شناخت مشکل :


هر فرد به دلایل گوناگونی دروغ می گوید که به تعدادی از دلایل کلیدی آن می پردازیم :


1. توانایی شخص پایین است اما خواسته های او بالا و این دو موضوع با هم هماهنگ  نمی شود فرد دروغ می گوید  .


2.  گاهی افراد برای کاهش فشارهایی که جامعه بر فرد وارد می کند دروغ می گوید .


3. گاهی فرد تعهداتی خارج از توان خود به دیگران می دهد و زمانی که نمی تواند از پس این تعهداتی که داده است بر بیاید دروغ می گوید


4. گاهی فرد توان نه گفتن را ندارد تعهدی را می پذیرد که علاقه و یا توان اجرای آن تعهد را ندارد و دروغ می گوید .


5. گاهی اطرافیان فرد توان پذیرش واقعیت را ندارند و دوست ندارند واقعیت های تلخ را بشنوند بنابراین فرد به اطرافیان خود دروغ می گویدراهکار :


1. مهم ترین موضوع این است فرد نباید به خود دروغ بگوید ، فرد باید بپذیرد که واقعیت همین است. مهم نیست که چقدر خصوصیت منفی دارید . مهم نیست که به طور کل چقدر نا توان هستید . مهم این است که شما نباید بپذیرد که این شرایط همیشگی و دائمی است بلکه می توان شرایط را تغییر داد و مشکلات موجود را حل کرد .


2. توانمندی هایی که مورد نیاز شما است را لیست کنید .


1. بعد از اینکه توانمندی های مورد نیاز خود را لیست کردید یک برنامه ی اجرایی برای افزایش توانایی های خودتان بریزید .


2. برنامه ای اجرایی که برای توانمند ساختن خود دارد زمان بندی کنید .


3. یادتان باشد زمانی که توانایی انجام یک کاری را ندارید به خودتان تعهد ندهید .4. کم کم توانمندی خودتان را افزایش دهید .


3. خود کنترلی خود را افزایش دهید .


4. زمانی که در شرایط هیجانی قرار گرفتید که دروغ گفتید بعد از خروج از آن شرایط به دروغ تان اعتراف کنید .


5. اجازه ندهید که دروغ در وجود شما رشد کند . زمانی که یک دروغ می گویید مجبورید با دروغ دیگری از آن دروغ دفاع کنید .


6. یک استراتژی برای خودتان درست کنید که به دروغ گفتن وادار نشوید .


ادامه دارد ...


نویسنده : هانی بیکرانAbout the author

160